BRANKO GREGANOVIĆ: Profitabilnost bankarskog sektora je pod pritiskom

Dugoročna struktura našeg portfolija bi trebalo da izgleda otprilike ovako: 40 odsto privreda, sa posebnim fokusom na MSP, 40 odsto stanovništvo i 20 odsto poljoprivredna gazdinstva. Pokretanje investicija u malim i srednjim preduzećima svakako će se odraziti na čitavu ekonomiju, pa i na finansijski sektor

Branko Greganović

Branko Greganović

Bankarski sektor se u Srbiji suočava sa sličnim izazovima kao i u okruženju. Loši krediti, slabosti u upravljanju rizicima, slaba investiciona potražnja, konkurencija koja se dodatno zaoštrava procesom digitalizacije i ulaskom nebankarskih fin tech-ova u neke tradicionalno bankarske poslove, pritisak na profitabilnost pojačan padom kamatnih stopa… Sve su to izazovi sa kojima se u manjoj ili većoj meri suočavaju i naše kolege u svim susednim državama. Ali, najvažnija prednost Srbije je u tome što je stepen monetizacije, odnosno veličina bankarskog sistema u odnosu na veličinu ekonomije, ovde još uvek niska, pa ima puno prostora za rast – i na strani razvoja finansijskog sistema i na strani povećanja BDP-a.

Ovako je Branko Greganović, predsednik Izvršnog odbora NLB Banke, odgovorio na naše pitanje o tome kako ocenjuje uslove poslovanja na srpskom tržištu. Objašnjavajući šta su mane a šta prednosti srpskog tržišta, sagovornik Magazina Biznis naglašava da bi „nove investicije, ne samo strane već i domaćih privrednika, pre svega malih i srednjih preduzeća, podstakle razvoj ekonomije, a sa njom i bankarskog sektora“.
Kad je reč o poslovanju NLB Banke u Srbiji, restrukturisanje je počelo pre dve godine, a o tome šta su bili prioriteti i kakvi su rezultati ostvareni do sada, Branko Greganović kaže:

– U protekle dve godine NLB Banka se mnogo promenila i danas možemo da kažemo da smo moderna banka koja ima kapacitet da svojim klijentima izađe u susret i ponudi im ne samo proizvode i usluge u skladu sa standardima na ržištu, već i jedan novi način komunikacije. Da bismo to ostvarili, najpre smo se promenili iznutra, organizaciono i kadrovski, doneli važne strateške i poslovne odluke i postigli veću efikasnost. Okupili smo tim vrlo kvalitetnih, posvećenih profesionalaca koji dele istu viziju, spremnih da ulože maksimum kako bi klijentima svaki kontakt sa bankom predstavljao iskreno pozitivno iskustvo. To je doprinelo pre svega povećanju njihovog zadovoljstva i jačanju poverenja u NLB Banku – a to je naš najvažniji cilj.

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • Drugi multikongres Serbian Visions u Beogradu
  • PKS ojačava arbitražno rešavanje sporova u privredi
  • SA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE UPGRADE IN BELGRADE: Inovacije u preradi gasa
  • REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO: Porez po odbitku na usluge
  • O ZELENIM POLITIKAMA: Kako su druge zemlje rešile prodaju poljoprivrednog zemljišta
  • ALEKSANDAR RUŽEVIĆ, GENERALNI DIREKTOR COCA-COLA HBC SRBIJA I CRNA GORA: Rast biznisa uz nove ciljeve održivosti
  • KONFERENCIJA O UPRAVLJANJU LJUDSKIM RESURSIMA: Zašto je važna komunikacija sa zaposlenima
  • PITER DRAKER: MOJ POGLED NA MENADŽMENT (4): Šta je “preduzetnički džudo”
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. decembra 2016.
Podelite ovaj tekst: