Dobri rezultati dualnog obrazovanja

Nemačka je od 2003. godine uložila 6,4 miliona evra za podršku reformi srednje stručnog obrazovanja u Srbiji, u okvir koga je utemeljen model dualnog obrazovanja, ocenio je ambasador Nemačke u Srbiji Tomas Šib, 6. novembra u Beogradu, na predstavljanju petogodišnjih rezultata projekta „Reforma srednjeg stručnog obrazovanja“.

Prva iskustva mladi stičnu u fabrici

Projekat, u ime Vlade Nemačke sprovodi GIZ, u saradnji sa Ministarstvom prosvete. Ambasador Šib je podsetio da Nemačka ima dugu tradiciju u dualnom obrazovanju, u koje je danas u toj državi uključeno 1,3 miliona mladih koji se obrazuju u nekom od 326 zanimanja. On je istakao da je neophodno uspostaviti tesnu saradnju između škola i preduzeća ne da bi se obezbedila jeftina radna snaga već da bi ove strane imale benefit i da bi se omogućilo mladima da se što pre zaposle.

Na skupu je rečeno da je na početku projekta reforme srednjeg stručnog obrazovanja bilo uključeno svega osam škola, sa upisanih 140 učenika u tri zanatska profila bravar – zavarivač, električar i industrijski mehaničar, a podršku školama u njihovom školovanju je pružilo 25 kompanija. U međuvremenu su modernizovana još tri obrazovna profila – mehaničar motornih vozila, modni krojač i elektromonter mreža i postrojenja.

Danas se oko 2.700 učenika u 52 škole u Srbiji školuje po dualnom modelu u nekom od ovih šest profila, uz podršku više od 200 kompanija, u kojima uče kroz rad. Preko 65 odsto onih koji su do sada položili završni ispit u profilima modernizovanim uz podršku projekta, zaposlilo se već u prvih šest meseci po završetku školovanja, većina u kompanijama u kojima su tokom srednje škole učili kroz rad, sumirala je rezultate An Katrin Hentčel, vođa GIZ-ovog projekta „Reforma srednjeg stručnog obrazovanja“.

Gabrijela Grujić, pomoćnica ministra prosvete, je istakla da za upis dualnih obrazovnih profila vlada veliko interesovanje učenika. U poslednjem upisu u srednje škole na svako mesto prijavilo se najmanje dvostruko više kandidata, a u nekim školama i po pet kandidata, što, kako je rekla, potvrđuje da je dualno obrazovanje dobro. Ona je podsetila da je Srbija iskoristila iskustva Nemačke, Austrije i Švajcarske i razvila nacionalni model dualnog obrazovanja, u koji je danas uključeno 600 kompanija i više od 4.500 učenika, koji se školuju u nekom od 33 obrazovna profila.

Podelite ovaj tekst: