„Dunav osiguranje“ isplatilo državi dividendu od 510,34 miliona dinara

„Dunav osiguranje“ je 6. jula 2018. godine isplatilo dividendu akcionarima po osnovu dobiti utvrđene u godišnjim finansijskim izveštajima Kompanije za 2017. godinu, a Republika Srbija, kao najveći pojedinačni akcionar dobila je 510,34 miliona dinara.

Odluku o raspodeli dobiti za 2017. godinu putem isplate dividende, u bruto iznosu od 1,13 milijardi dinara, donela je Skupština akcionara najveće nacionalne osiguravajuće kuće.

Pravo na dividendu imaju i ostali akcionari koji su 16. aprila bili upisani kao zakoniti imaoci akcija „Dunav osiguranja“, a njima je dividenda uplaćena preko Centralnog registra u neto iznosu od 30,5 miliona dinara.

Podelite ovaj tekst: