EBRD agrobiznis konferencija u Beogradu

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) od 30. septembra do 1. oktobra, u Beogradu organizuje konferenciju Consumer Rules Summit, posvećenu globalnim trendovima u oblastima agrobiznisa, FMCG, maloprodaje i distribucije.

Consumer Rules Summit je zamišljen kao platforma za umrežavanje, diskusiju i razmenu ideja zasnovanih na iskustvima i dobrim praksama. U toku skupa okupiće se više od 30 vrhunskih predavača i oko 150 učesnika, uključujući predstavnike vodećih kompanija u agrobiznisu, maloprodaji i distribuciji, ali i u široj industriji FMCG, iz EU, jugoistočne Evrope, Bliskog Istoka, Afrike i Turske.

Glavna tema samita je potrošnja potrošača, koja čini gotovo 60 odsto svetskog BDP-a i snažan je pokretač ekonomija. Četvrta industrijska revolucija transformiše čitave sisteme proizvodnje, distribucije i potrošnje pružajući mogućnosti za stvaranje dodatne vrednosti pomoću tehnologija. Konferencija će odgovoriti na pitanje – Ko će pobediti u toj trci?

Promena zahteva potrošača utiče na lokalno tržište i poslovne modele, te će konferencija otvoriti pitanja kako manji biznisi mogu efikasno da odgovore ovim zahtevima, ali i kakav je interes globalnih strateških igrača u jugoistočnoj Evropi i da li je konsolidacija tržišta dobra vest za potrošače. Vodeći regionalni igrači govoriće o preduslovima potrebnim za okruženje pogodno za ulaganja, gde su pristupi finansiranju, predvidiva politika i stabilno poslovno okruženje osnov za dalji razvoj.

Paneli posvećeni agrobiznisu okupiće najrelevantnije sagovornike iz ove oblasti sa namerom da se kreira diskusija o uticaju klimatskih promena, regenerativne poljoprivrede kao odgovora na zahteve tržišta, ali i  mogućnostima koje donosi digitalizacija i pojmovi Big Data i Veštačka inteligencija.

Više informacija o samitu, učesnicima i programu na crsummit.net

Podelite ovaj tekst: