EIF i Sosijete ženeral banka: Za kreditiranje MSP 75 miliona evra

Sosijete ženeral banka potpisala je sa Evropskim investicionim fondom (EIF) ugovor o garanciji u ukupnom iznosu od 75 miliona evra, za odobravanje kredita malim i srednjim preduzećima (MSP), neophodnim za investicije i obrtna sredstva.

Potpisivanjem ugovora, banka se priključila COSME programu Evropske komisije i u okviru ponude za MSP, odobrava kredite za finansiranje obrtnih sredstava, kao i za nabavku opreme, mašina i vozila. Maksimalni iznos kredita koji se odobrava MSP i preduzetnicima je 150.000 evra (17,7 miliona dinara).

Period otplate kredita za trajna obrtna sredstva je 36 meseci, a jedini vid obezbeđenja je menica.

Investicioni krediti za nabavku opreme odobravaju se sa rokovima otplate od 30 do 60 meseci, isključivo uz menicu, odnosno zalogu na predmetu finansiranja.

„Zajednički cilj je da klijentima iz segmenta MSP omogućimo povoljnije finansiranje potreba za dalji razvoj biznisa, sa dužim rokovima otplate i uz minimalna sredstva obezbeđenja. Sa zadovoljstvom se priključujemo COSME programu, kao važnom dodatnom vidu podrške za unapređenje poslovanja, u okviru naše celokupne ponude za mali i srednji biznis“, rekao je Predrag Tošić, menadžer odeljenja za mala preduzeća u Sosijete ženeral banci.

COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SME) je program Evropske unije za konkurentnost preduzeća i MSP, sa budžetom od 2,3 milijarde evra u periodu od 2014. do 2020. godine.

Podelite ovaj tekst: