Fizička aktivnost i banjsko lečenje doprinose rehabilitaciji onkoloških pacijenata

Da li se svi karcinomi leče na isti način, od čega zavisi uspešnost lečenja, kao i da li banjsko lečenje dobro i blagotvorno za žene, koje su se lečile od karcinoma dojke neke su od tema o kojima se diskutovalo na okruglom stolu u Vrnjačkoj Banji, posvećenom karcinomu dojke u organizaciji Ženskog centra „ Milica“.

Vesna Bondžić

Skup je deo tradicionalne akcije „Daj pedalu raku“, koju četvrtu godinu organizuje Ženski centar „Milica“, povodom početka Meseca borbe protiv raka dojke. Vesna Bondžić, predsednica Ženskog centra „Milica“, koja se lično suočila sa lečenjem ove teške bolesti otvorila je okrugli sto inicijativom da se izmeni pravilnik o produženoj rehabilitaciji za pacijente, koji su imali masektomiju dojke. O karcinomu dojke govorili su vrhunski stručnjaci iz oblasti onkologije među kojima su: prim dr Snežana Šušnjar, Dr Dragana Jovićević, prof.dr Sladjana Filipović, dr Željko Kanjuh i dr Rodoljupka Radosavljević.

O značaju lečenja karcinoma dojke, stručnjaci sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije su istakli da je poznato više desetina podtipova karcinoma dojke. U procesu lečenja je bitno što ranije određivanje stadijuma bolesti i biološkog podtipa zbog daljeg toka lečenja i izbora terapije. Posebno je istaknuta važnost i sistemske terapije, koja obuhvata hemioterapiju, hormonsku i ciljanu terapiju. Stručnjaci su posebno naglasili da se u zavisnosti od tipa tumora primenjuje odgovarajuca terapija, koja je od posebnog značaja kod lečenja tzv. ranog karcinoma dojke, kada je cilj lečenja potpuno izlečenje i zato je potrebno primeniti što efikasniju terapiju.

Dr Dragana Jovićević, iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ukazala je na to da su predstavljena istraživanja i podaci iz prakse pokazali da je fizička aktivnost u lečenju i rehabilitaciji onkoloških pacijenta izuzetno važna i da utiče na brži oporavak. Ona je rekla da fizička aktivnost utiče na značajno povećanje gustine kostiju, kao i promene telesne težine, kao posledice u procesu lečenja karcinoma. Dileme oko banjskog lečenja pacijenata, koji su lečeni od raka dojke otklonila je prof.dr Sladjana Filipović, ukazujući na činjenicu da banjsko lečenje ne može da škodi ovakvoj vrsti pacijenata, ali da svakako o odlasku u određenu banju, pacijenti moraju da se konsultuju sa lekarom, jer zavisno od načina i toka lečenja, zavisi da li će i koja banja biti izabrana.

Govoreći o oporavku pacijenata prim mr sc med dr Željko Kanjuh ukazao je i na značaj prevencije od limfedema ruke, odmah posle operacije karcinoma dojke. U toku skupa predstavljeni su i rezultati organizovanog skrininga raka dojke u Srbiji. Navedeno je da se skrining sprovodi poslednje dve godine, a trenutno je u toku treći ciklus.

Podelite ovaj tekst: