ЈОВО ЛОЈАНИЦА: Важна знања о стандардима квалитета

Српско Удружење за менаџмент квалитетом и пословну изврсност (СРМЕК) постало је крајем прошле године члан Европске фондације за менаџмент квалитетом (EFQM), што домаћим фирмама, институцијама и појединцима омогућава приступ знању најбољих менаџера на свету

Јово Лојаница

Предузетници у Србији би требало више да се усмере ка стандардизацији пословања и примени стандарда којима се побољшавају производи и услуге, уз постизање ефикасности и смањења проблема у раду. То је пут до веће конкурентности и иновативности, а свакако доприноси повећању извоза и производње истог квалитета производа за сва тржишта.

На тим циљевима у Србији истрајава Удружење за менаџмент квалитетом и пословну изврсност Србије СРМЕК, које већ 20 година послује у области међународних стандарда за системе управљања квалитетом, животном средином, безбедности на раду, информатике, безбедности хране и пословне изврсности. То српско удружење је крајем децембра прошле године постало члан Европске фондације за менаџмент квалитетом (European Foundation for Quality Management EFQM), која креира програме обуке и организацију оцењивања фирми за достизање пословне изузетности, што отвара нове, значајне могућности за српске менаџере и компаније.

Јово Лојаница, председник СРМЕКа, наводи у разговору за Економетар да ово чланство у Европској фондацији омогућава да домаће фирме, појединци и институције имају приступ знању најбољих менаџера у свету, а обезбедиће се и услови за преузимање и примену најбољих достигнућа и програма развијених земаља из ове области. Како наглашава наш саговорник, стандарди квалитета унапређују структуру предузећа, док истовремено омогућавају једноставнији рад запослених. У томе СРМЕК има искуства јер су стручњаци овог удружења обучавали кадрове за стандарде квалитета у фирмама: ИНГЕЛ Ниш (пројектовање и производња електронских уређаја), Стиг Нови Пазар (производња одеће за бебе), Бени комерц Сјеница (прерада млека), Бамби из Пожаревца, Научни институт за ветеринарство Нови Сад, и другим бројним предузећима и институцијама.

Опширније у штампаном издању


У овом броју још и …

  • „mBiznis“ aпликaциjа зa мaлa и срeдњa прeдузeћa
  • Сeртификaти зa 17 мeнтoрa пo стaндaрдимa JИЦA
  • НАЛЕД уручио годишња признања
  • Филип Котлер и Брус Рен: Разумевање маркетинга Како потрошачи размишљају
  • Следећи број Економетра излази 6. марта 2018.
Podelite ovaj tekst: