КОНКУРЕНТНОСТИ ЗА 2018. СВЕТСКОГ ЕКОНОМСКОГ ФОРУМА: Србија на 65. месту, а Словенија на 35.

Србија је напредовала за пет места и рангирана је на 65. месту на Глобалној листи конкурентности према извештају Светског економског форума за 2018. годину, од анализираних 135 земаља света.

Званичне резултате Индекса глобалне конкурентности (ИГК) Светског економског форума објавили су Српска асоцијација менаџера (САМ) и Фондација за развој економске науке (ФРЕН), у Београду 17. октобра. По том извештају, Србија је остварила побољшање и напредак скоро у свим стубовима конкурентности, а побољшању наше позиције највише су допринели: Макроекономска стабилност, Образовање и вештине, Тржиште производа и Финансијски систем. Једино погоршање фактора конкурентности забележено је у стубу који прати развијеност и квалитет институција.

Највећи напредак у односу на вредност из претходне године, остварен је унутар стуба Макроекономска стабилност. Такође, највећи допринос побољшању позиције донео је стуб који прати развијеност и стабилност Финансијског система.

Србија је остварила највеће повећање индекса у односу на све земље из окружења. Једина земља из екс ЈУ испред наше је Словенија која се и даље налази на високом 35. месту, као и прошле године. Босна и Херцеговина је остварила нешто нижу вредност, Хрватска је поновила резултат из претходне године, док у случају Македоније поређене није могуће јер прошле године није била укључена у извештај.

Из анкете привредника боља оцена добијена је на питања о приступачности финансирања малих и средњих предузећа, доступности капитала за нове предузетничке подухвате и стабилности банкарског система. Поред ових оцена, знатно је смањен и степен учешћа лоших кредита у укупно пласираним у односу на 2017. годину, што је додатно утицало на бољу оцену овог стуба.

Индекс глобалне конкурентности, сматра се једним од најважнијих индикатора приликом рангирања земаља код кредитора и потенцијалних инвеститора који би могли да се одлуче на пословање у једној земљи, а вредност индекса добија се комбиновањем података из међународних база и резултата из анкете која се спроводи међу привредницима.

У новом глобалном извештају о кретању конкурентности у 2018. години извршена је значајна ревизија досадашње методологије која се користила за процену конкурентске позиције привреда. Конкурентност се и даље прати на основу 12 стубова, али су њихова позиција, структура и начин калкулације промењени, као и називи.

БиХ најгора у региону – 91. место
Од осталих земаља региона, Хрватска је пала за два места у односу на прошлу годину, са 66. на 68. место, док је Црна Гора напредовала за два места и налази се на 71. позицији. Македонија је на 84. месту, а од држава региона најмање конкурентна је БиХ, која се налази на 91. месту, за једно место горе него лани.
Најуспешнија држава бивше Југославије је Словенија, која се налази на високом 35. месту на свету, и ту се већ неко време задржава, док од осталих држава чланица ЕУ, са којима се државе региона често упоређују, Бугарска је на 51. а Румунија на 52. месту.

Назив стубова ИГК 2018: институције, инфраструктура, усвајање информационо-комуникационих технологија, макроекономска стабилност, здравство, вештине, тржиште производа, тржиште рада, финансијски систем, величина тржишта, динамика пословања и способност за иновирањем.

У складу са променом методологије Извештаја о глобалној конкурентности, као и ранга, резултати могу бити упоредиви само са прерачунатом вредношћу ИГК коју је Светски економски форум спровео за податке из 2017. године и објавио заједно са овогодишњим извештајем, наведено је у овом саопштењу.


У овом броју још и …

  • АНАЛИЗА НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ О СРПСКОМ ТРЖИШТУ ОСИГУРАЊА: Уз дигитализацију важна је и сајбер заштита
  • КЛИЈЕНТИ ЂЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊА СВЕ ВИШЕ КОРИСТЕ ВЕБ ПРОДАВНИЦУ И МОБИЛНЕ АПЛИКАЦИЈЕ: У дигитализацији пословања тек нам предстоје изазови
  • СВЕТЛАНА СМИЉАНИЋ, ЧЛАН ИО ВИНЕР ШТЕДИШЕ ОСИГУРАЊА: ИТ повећава нашу ефикасност
  • САВА ОСИГУРАЊЕ: БЕСПАПИРНО ПОСЛОВАЊЕ У ПОСЛОВИМА ЛИКВИДАЦИЈЕ И ПРОЦЕНЕ ШТЕТА: Пронашли смо добар модел управљања документима
  • Следећи број Економетра излази 4. децембра 2018.
Podelite ovaj tekst: