Mala i srednja preduzeća sa EBRD efikasnije na strana tržišta

Nova inicijativa EBRD Trade Ready podrška je razvoju trgovine u Srbiji i omogućiće malim i srednjim preduzećima lakši pristup finansiranju i poslovnom savetovanju

Predstavljanje programa Trade Ready u Beogradu

Mala i srednja preduzeća u Srbiji, koja nastoje da poboljšaju svoju konkurentnost i postignu uspeh na međunarodnim tržištima, moći će da iskoriste pogodnosti nove EBRD inicijative za podršku trgovini, koja je predstavljena 3. oktobra u Beogradu.

EBRD inicijativa Trade Ready, koju su finansijski podržale Evropska unija i Luksemburg, kreirana je da malim i srednjim preduzećima koja se bave uvozom i izvozom olakša pristup finansiranju i poslovnom savetovanju od strane EBRD-a. Uključivanje u međunarodne trgovinske tokove koje je u porastu predstavlja priliku ali i izazov za mala i srednja preduzeća u mnogim zemljama u kojima EBRD investira. 

Trade Ready inicijativa ima za cilj da pomogne u rešavanju ovih i sličnih pitanja: planirane aktivnosti uključiće obuke za finansiranje trgovinskih poslova, poslovno savetovanje za mala i srednja preduzeća, mogućnosti povezivanja sa lokalnim bankama, kao i dijalog u domenu javnih politika u cilju poboljšanja regulatornog okruženja. Banke mogu očekivati nove klijente uvođenje proizvoda za trgovinsko finansiranje, preduzeća će imati koristi od boljeg pristupa finansiranju i mogućnosti da prošire poslovanje na međunarodna tržišta.

Trade Ready će proširiti delokrug aktivnosti koje su već obuhvaćene EBRD programom za unapređenje trgovine (Trade Facilitation Programme) kao i Inicijativom za mala preduzeća (Small Business Initiative). Trade Facilitation Programme je kreiran da promoviše i omogući međunarodnu trgovinu između zemalja u kojima je EBRD prisutan. Od početka programa 1999. godine, EBRD je finansirao preko 22.500 stranih transakcija ukupne vrednosti preko 16,5 milijardi evra. Trenutno, preko stotinu banaka izdavalaca u 26 zemalja učestvuje u programu, zajedno sa preko 800 potvrđujućih banaka i njihovih ekspozitura širom sveta.

Putem Inicijative za mali biznis, EBRD malim i srednjim predizećima omogućuje pristup znanju i savetima kako bi im pomogla da se razviju, budu uspešni u svom poslu i postanu razvojni motor lokalnih ekonomija i čitavih regiona. Tokom 25 godina, program je obezbedio više od 400 miliona evra donatorskih sredstava za pomoć 22.000 malih i srednjih preduzeća u zemljama u kojima EBRD investira.

Podelite ovaj tekst: