Немоћ нетржишних мера

Сталним повећањем обавезне резерве банака поскупљују кредити за профитабилне пројекте у привреди, а тиме се на мала врата уводи и инфлација трошкова

nemoc-netrzisnih-meraЛоше је што је банкарски сектор, који је до сада хваљен због успешног реформисања, дошао у жижу интересовања јавности због мера НБС које треба оправдати. А оне погађају управо банке јер су још једном повећане обавезне резерве, што ће озбиљно подићи њихове трошкове. Тако је, рецимо, улазница за банке, као трошак за капитал, која је раније била испод пет одсто, сада дошла до 7 , 3 -7,4 одсто. И мада ће неке банке због тога повећати камате, а друге можда неће, у укупном корпусу доћи ће сигурно до повећања каматних стопа, гледано у просеку. То није добро јер бисмо морали да имамо тренд њиховог снижавања. У свему томе посебно ме брине то што се изгледа не води рачуна о томе како ће се, у условима скупљег новца, финансирати добри пројекти у привреди.Зато се и питам ако су на мети мера НБС пре свега потрошачки кредити, зар се нису могла пронаћи флексибилнија решења за финансирање привреде, пре свега за дугорочне зајмове – истиче у интервјуу за Економетар др Горан Питић, председник Управног одбора Сосијете женерал банке. У том контексту посебно наглашава да је веома зачуђујућа и недопустива ретроактивност ових мера. То значи да банкама, које су радиле у одређеном пословном окружењу и по слову своје пословне политике, сада неко уназад пооштрава услове и одређује нове трошкове. Неки од познатих правника сматрају да је то и противуставно.

Недавно сте, оцењујући антиинфлационе мере НБС, рекли да ће инфлација увек “искочити” ако се не предузме и сет економских мера. Шта би у том домену морало да се уради?

Проблем је у томе што се превише уско гледа на инфлацију и њене узрочнике, причему свако министарство гура неке од послова из свог домена, не водећи рачуна да то, можда, у овом тренутку одмаже борби против инфлације. А инфлацију не генерише само повећање тражње већ и сам ниво и структура јавне потрошње као и структура саме привреде. Отуд се једном мером не може ударити на све њене узрочнике.
При томе, као да се превиђа да тренд мора да буде смањење а не повећање каматних стопа. А стално повећање обавезне резерве поскупљује и кредите за програме у привреди. И шта нам се догађа – уводи се на мала врата и инфлација трошкова.

Podelite ovaj tekst: