NIS međunarodna naučno-tehnička konferencija

Prva NIS naučno-tehnička konferencija, jedan od najznačajnijih skupova posvećenih istraživanjima i proizvodnji nafte i gasa, održava se u Poslovnom centru kompanije u Novom Sadu, od 10. do 13. oktobra.

Genadij Ljubin

Internacionalni skup je organizovan sa namerom da se razmene znanja i iskustava naučnih institucija i industrije u primeni i razvoju novih naučnih metoda u istraživanju i eksploataciji naftnih i gasnih ležišta. Na svečanom otvaranju prisustvuje oko 200 učesnika, a tokom skupa će biti prezentovano 68 stručnih radova iz oblasti istraživanja nafte i gasa. Među temama konferencije su razrada ležišta, geofizika i geologija, savremene tehnologije i IT u naftnoj industriji, modelovanje uglјovodoničnih sistema.

Pored predstavnika NIS-a i kompanijskog Naučno-tehnološkog centra (NTC), na konferenciji učestvuju stručnjaci iz renomiranih kompanija, naučnih i obrazovnih institucija iz Srbije, Rusije, Hrvatske, Nemačke, Francuske, Grčke, Holandije i drugih zemalјa.

Na skupu će biti predstavlјeni radovi stručnjaka iz kompanija Gasprom njeft, Lukoil, Schlumberger, DEA, Wintershell, INA i drugi kompanija, kao i istraživanja predstavnika Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“, Univerziteta u Novom Sadu, Moskovskog državnog univerziteta „Lomonosov“, Državnog univerziteta u Sankt Peterburgu, Instituta za nauke o Zemlјi u Parizu i drugih.

U okviru konferencije održane su i dve stručne radionice stručnjaka iz kompanija Delft Inversion i Schlumberger o razvoju i primeni novih tehnologija u seizmičkim i petrofizičkim istraživanjima.

Nikolaj Zalevski

Organizacijom konferencije NIS potvrđuje posvećenost profesionalnom usavršavanju zaposlenih u kompaniji i NTC-u, koji pored naučno-tehničke podrške segmentu istraživanja i proizvodnje nafte i gasa predstavlјa centar za razvoj i inovacije cele kompanije.

Prezentacija savremenih naučnih metoda i dostignuća doprinosi opredelјenju NIS-a da dalјi razvoj zasniva na stalnoj primeni inovacija i implementaciji savremene opreme.

„Izuzetno sam ponosan što je naša kompanija domaćin ovog skupa i srećan što smo uspeli da na ovoj konferenciji okupimo predstavnike vodećih industrijskih kompanija, naučnih i istraživačkih instituta i naučne zajednice. NIS je posvećen ulaganju u znanje i stalnim inovacijama u poslovanju i verujemo da je to pravi put za dalјi napredak. Ova konferencija je idealna prilika da sklopimo nova poznanstva u ovoj oblasti, prikupimo nove ideje i nađemo nove mogućnosti za međusobnu saradnju“, rekao je Genadij Ljubin, prvi zamenik generalnog direktora.

Primena novih tehnologija i savremenih metoda od klјučnog su značaja za razvoj biznisa.

Nikolaj Zalevski, direktor Naučno-tehnološkog centra NIS, govorio je o značaju razmene iskustva i znanja između kompanija i naučnih i obrazovnih institucija.

„Radimo u vremenu koje karakterišu brze tehnološke promene. Za NIS i NTC su od velike važnosti stručna saradnja sa naučnim sektorom i plodonosna razmena iskustava i znanja sa kolegama sa univerziteta. Ova konferencija je dokaz da ćemo i u narednom periodu nastaviti sa uspešnom saradnjom na obostranu korist“, rekao je Zalevski.

Podelite ovaj tekst: