REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO: Izmene u poreskom bilansu za 2018. godinu

Na osnovu usvojenih izmena i dopuna poreskih i drugih zakona, uveden je niz izmena koje počinju da se primenjuju od podnošenja poreskog bilansa za 2018. godinu. Navešćemo neke od njih.

Piše: Jelena Mihić Munjić

Uveden je novi način obračuna za poresku amortizaciju za nematerijalna sredstva tako što se amortizacija nematerijalnih sredstava vrši primenom proporcionalne metode srazmerno veku trajanja koji je opredeljen momentom priznavanja tih sredstava u poslovnim knjigama obveznika, u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP, na osnovicu koju čini nabavna vrednost svakog sredstva posebno. To znači da će se u poreskom bilansu priznavati računovodstvena amortizacija nematerijalnih sredstava.

Preciziran je način obračuna poreske amortizacije za stalna sredstva koja se sastoje od pokretnih i nepokretnih delova, tako što se razvrstavaju po grupama shodno načinu na koji su evidentirana u poslovnim knjigama obveznika u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo. Prema tome, ukoliko je stalno sredstvo, koje se sastoji od pokretnih i nepokretnih delova, u poslovnim knjigama obveznika iskazano kao nepokretnost, razvrstava se u 1. amortizacionu grupu i amortizuje se primenom metode i stope propisane zakonom za navedenu grupu.

Precizirane su i odredbe za utvrđivanje kapitalnih dobitaka i gubitaka, u smislu da se za svrhu određivanja kapitalnog dobitka prodajnom cenom smatra ugovorena cena (odnosno tržišna cena u slučaju prodaje povezanom licu) bez PDV, radi usklađivanja sa već postojećom odredbom da se u iznos prodajne cene, za potrebe obračuna kapitalnog dobitka/gubitka, ne uračunava porez na prenos apsolutnih prava.

Opširnije u štampanom izdanju


U ovom broju još i …

  • NALED OBJAVIO 11. SIVU KNJIGU SA 100 PREPORUKA ZA BOLJI POSLOVNI AMBIJENT: Privrednici apeluju za smanjenje poreza
  • ŽELJKO CIGANOVIĆ, IZVRŠNI DIREKTOR BABY FOOD FACTORY DOBANOVCI: Dobar start novog brenda dečje hrane – Nutrino
  • ISKOSA GLEDANO: Živeo referendum
  • TV SLIKE I PRILIKE: Nesvakidašnje pojave
  • SLAVC HABIČ, DIREKTOR HYUNDAI SRBIJA: Od nas se očekuje samo najbolje
  • DIGITALNI VODIČ: 5G svet fantastike
  • STARI BREND SE VRAĆA GRADU NA BEGEJU: Carlsberg pokreće proizvodnju Zrenjaninskog piva
  • MEĐUNARODNO UDRUŽENJE SIRARA ODRŽALO ZASEDANJE U BEOGRADU: Prvi put izabrani članovi iz Srbije
  • Sledeći broj Magazina Biznis izlazi 20. marta 2019.
Podelite ovaj tekst: