БИЗНИС ТРАНСФЕР БАРОМЕТАР СРБИЈА 2017: Како пренети пословање на другу особу

Око 77 одсто анкетираних предузетника очекује да ће њихов посао наставити чланови породице. Та очекивања су углавном одраз њихових жеља, али они тек треба да се суоче са реалним способностима чланова породице за одређени посао

Чак 92 одсто предузетника старијих од 55 година уједно су и власници и оснивачи предузећа – без личног искуства у бизнис трансфер процесу и преузимању предузећа од претходне генерације. Они, поред власничке, имају и менаџерску функцију у предузећу у 80 одсто случајева, а компаније које имају искуства у трансферу пословања у Србији броје се у промилима.

Ово су показали резултати истраживања које је спровео новосадски Адижес центар за југоисточну Европу (АСЕЕ Центар).

Истраживање је спроведено од 12. јануара до 6. марта 2017. године на територији Републике Србије, а на више од 30 питања одговорило је 205 власника компанија, старијих од 55 година, који запошљавају више од 20 радника. Истраживање је део пројекта БИЗНИС ТРАНСФЕР који подразумева преношење пословања предузећа на другу особу (деца, менаџери, запослени, други предузетници или менаџери…) или предузеће чиме се осигурава континуитет постојања и пословних активности предузећа.

Управо недостатак искуства у трансферу пословања представља отежавајућу околност у спровођењу тог процеса у Србији, с обзиром на то да је већина предузећа у Србији основана 90-их година 20. века и у њима се очекују трансфери на управљачким позицијама.

Опширније у штампаном издању


У овом броју још и …

  • УНИКРEДИT БАНКА ПOДРЖAВA РAЗВOJ MСП КРOЗ EУ ПРOГРAME: Зa унaпрeђeњe кoнкурeнтнoсти 100 милиoнa eврa
  • ЕУ ФОНДОВИ ПОДРЖАВАЈУ РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА: Повољнији услови за финансирање
  • ЧЛAНИЦЕ ПКС НA СAJМУ ПOЉOПРИВРEДE И ПРEХРAМБEНE ИНДУСТРИJE У ПРИШТИНИ: Ефикaсниje пoслoвaњe и брже пoвeзивaњe приврeдникa
  • ПРОШИРЕН АСОРТИМАН ФИРМЕ „NOVA 10 PLUS TRADE”: Hrsko Cheese – брeнд кojи oбeћaвa
  • ЗВОНИМИР ПАВЛЕК: УСПЕШНА ТРГОВИНА (9): Удруживање трговаца у савезе
  • Следећи број Економетра излази 7.новембра 2017
Podelite ovaj tekst: