O nama

NIRA PRESS d.o.o osnovana je u januaru 2006. godine. Izdaje dva mesečna časopisa: Ekonometar i Magazin Biznis. Osnivač i vlasnik je Radojka Nikolić, dugogodišnji urednik ekonomske rubrike dnevnog lista „Politika“ i autor knjiga „Dragoslav Avramović – tvorac ekonomskog čuda“ (1995. godine) i „Ekonomisti o tranziciji u Srbiji“ (2003. godine). Kao autor i projekt menadžer realizovala je trogodišnje istraživanje „Otvoreno o korupciji u Srbiji“ u saradnji sa Fondacijom Fridrih Ebert (serija okruglih stolova od 2001. do 2004. godine). Dobitnik je godišnje nagrade lista „Politika“ za 1995. godinu. Autor dodatka „Ekonometar“ (zaštićeno ime) koji je u dnevnom listu „Politika“ izlazio od 2003. do kraja 2005. godine.

ekonometar

Ekonometar (izlazi svakog prvog utorka u mesecu) namenjen je širokoj čitalačkoj publici koja želi bolju informisanost o ekonomsko privrednim temama. Kao vodič kroz svet ekonomije i biznisa, sadrži pregled ekonomskih dešavanja kod nas i u svetu, sa akcentom na mogućnostima za razvoj malih i srednjih preduzeća. Kroz intervjue, teme, biznis feljtone, reportaže i primere onih koji su uspeli da opstanu i razviju mali biznis, Ekonometar je prvi časopis te vrste u Srbiji koji predstavlja kompas za sve čitaoce zaiteresovane za informacije iz realnog ekonomskog života, na 68 strana u punom koloru, na kunstdruk papiru.

biznis-magazin

Magazin Biznis (izlazi svakog 20. u mesecu) je prvi poslovno-ekonomski mesečnik u Srbiji koji je pisan po principu svetskih bestselera – zanimljivo o najsloženijim temama. Namenjen je svim poslovnim ljudima i onima koji to žele da postanu. Nove generacije mladih ljudi koji žele da postanu „japi“ profilisani, imaju priliku da upoznaju sve što je danas važno u ekonomiji i biznisu, u svetu i u Srbiji. Na 100 strana u punom koloru i savremenom dizajnu, Magazin Biznis sadrži: procene i ocene ekonomista i poslovnih ljudi, intervjue, istraživačke teme, reportaže o poslovnim ljudima, biznis feljtone, savete trening menadžera, poslovnu komunikaciju, zanimljivosti iz sveta biznisa, komentare.

Vreme je za BIZNIS

Ma koliko to izgledalo neverovatno u ovom trenutku, jednoga dana glavna tema u Srbiji neće više biti ni Hag ni Kosovo. Tada bi poslovanje i ekonomija trebalo da postanu preokupacija većine žitelja Srbije. Upoznavanje sa veštinama dobrog poslovanja, informacije iz poslovnog sveta, mogućnost da uspešni poslovni ljudi postanu idoli novih generacija, način funkcionisanja kompanija, put do uspeha – teme su kojima će baviti ovaj novi časopis: Magazin BIZNIS.

Radojka Nikolić

Radojka Nikolić

To je samo pokušaj da se i u Srbiji stvori atmosfera koja odavno postoji u ekonomski razvijenim državama, a koja je sadržana u formulaciji: “Ne možete da obavljate današnji posao jučerašnjim metodama, a da uz to računate da ćete na istom poslu ostati i sutra.” Za mnoge je to u Srbiji danas previše dinamično. Ali, ako se ne prihvati taj tempo koji nameće razvijeni svet, a mi se i ne pitamo, onda će srpska ekonomija trajno ostati na margini ili “mimo sveta”, kako se to obično kaže. Za 21. vek se već smatra da nije period koji će biti obeležen samo kao informatičko društvo, nego da postaje transakcijsko društvo. Ta nova poslovna era počela je krajem 20. veka: pripajanja, spajanja, prodaje, kupovine, preuzimanje kompanija. Sa tim je svetska ekonomija ušla u 21. vek a Srbija – u tranziciju. Zakasnela srpska ekonomija i sa debelim neplaćenim računima iz prošlosti. Ali, kako je svojevremeno napisao Forbs – “Ako na poslu nemate probleme, onda nemate posao” – poteškoće bi trebalo da budu samo pokretačka snaga za srpsku ekonomiju i brži izlazak iz krize. Što se tiče Magazina BIZNIS, on će, u toj misiji, iz oblasti ekonomije i poslovanja, ponuditi prave, korisne i zanimljive informacije svojim čitaocima.

Radojka Nikolić
15.2.2006.

Podelite ovaj tekst: