Vreme je za BIZNIS

Ma koliko to izgledalo neverovatno u ovom trenutku, jednoga dana glavna tema u Srbiji neće više biti ni Hag ni Kosovo. Tada bi poslovanje i ekonomija trebalo da postanu preokupacija većine žitelja Srbije. Upoznavanje sa veštinama dobrog poslovanja, informacije iz poslovnog sveta, mogućnost da uspešni poslovni ljudi postanu idoli novih generacija, način funkcionisanja kompanija, put do uspeha – teme su kojima će baviti ovaj novi časopis: Magazin BIZNIS.

Radojak Nikolić

Radojak Nikolić

To je samo pokušaj da se i u Srbiji stvori atmosfera koja odavno postoji u ekonomski razvijenim državama, a koja je sadržana u formulaciji: “Ne možete da obavljate današnji posao jučerašnjim metodama, a da uz to računate da ćete na istom poslu ostati i sutra.” Za mnoge je to u Srbiji danas previše dinamično. Ali, ako se ne prihvati taj tempo koji nameće razvijeni svet, a mi se i ne pitamo, onda će srpska ekonomija trajno ostati na margini ili “mimo sveta”, kako se to obično kaže. Za 21. vek se već smatra da nije period koji će biti obeležen samo kao informatičko društvo, nego da postaje transakcijsko društvo. Ta nova poslovna era počela je krajem 20. veka: pripajanja, spajanja, prodaje, kupovine, preuzimanje kompanija. Sa tim je svetska ekonomija ušla u 21. vek a Srbija – u tranziciju. Zakasnela srpska ekonomija i sa debelim neplaćenim računima iz prošlosti. Ali, kako je svojevremeno napisao Forbs – “Ako na poslu nemate probleme, onda nemate posao” – poteškoće bi trebalo da budu samo pokretačka snaga za srpsku ekonomiju i brži izlazak iz krize. Što se tiče Magazina BIZNIS, on će, u toj misiji, iz oblasti ekonomije i poslovanja, ponuditi prave, korisne i zanimljive informacije svojim čitaocima.

Radojka Nikolić
15.2.2006.

Podelite ovaj tekst: