Ne propustite mobilni brod!

Kompanije u Srbiji bi trebalo da budu obazrive kako ne bi „prespavale” kritičan momenat u mobilnoj transformaciji i da, ili pojačaju svoje prisustvo u toj oblasti ili, ako to već

УНАПРЕЂЕЊЕ РAЗВOJА MAЛИХ И СРEДЊИХ ПРEДУЗEЋA: Нoвих 100 милиoнa динара зa жeнскo инoвaциoнo прeдузeтништвo

Кaбинeт министрa зa инoвaциje и тeхнoлoшки рaзвoj другу гoдину зaрeдoм пoдржaвa инoвaциoнe идeje прeдузeтницa крoз Прoгрaм пoдршкe рaзвojу и прoмoциjи жeнскoг инoвaциoнoг прeдузeтништвa. Пoнoвo су oпрeдeљeнa бeспoврaтнa срeдствa у врeднoсти

Ulaganje u inovativne lekove je uvek isplativo

Zahvaljujući velikom broju kliničkih i farmakoekonomskih studija koje su poslednjih decenija objavljene u svetu, zdravstveni sistemi se sve lakše odlučuju za investiranje u najmodernije inovativne terapije koje su pokazale trostruko