Kraj ere jeftinog novca

Piše: Danilo Mrvaljević , Direktor Sektora trezora i ALM, Banca Intesa Godina 2022. je donela je realne tektonske promene, što se posebno odnosi na globalna makroekonomska kretanja. Iako je bilo