Geberit Grupa: Rast prodaje uprkos krizi

U 2020. godini na razvoj prodaje Geberit Grupe uticali su pandemija COVID-19 i negativna valuta. Naročito u drugom kvartalu, restrikcije nametnute zbog COVID-19 pandemije rezultirale su značajnim smanjenjem prodaje na

Besplatne obuke žena iz ranjivih grupa

Uprkos situaciji u koju nas je sve dovela pandemija koronavirusa Udruženje poslovnih žena Srbije je pronašlo način da se onlajn realizuje projekat “Ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa žena kroz obuke za