Bečki „Holiday on Ice“ 80. jubilej

Najveća manifestacija sa najdužom tradicijom u bečkoj dvorani Viner Štathale (Wiener Stadthalle) i istovremeno najposećenija predstava na ledu na svetu sledeće godine proslavlja svoj 80. jubilej. Od 17. do 28

Više od četvrtine pacijenata veruje svojim udruženjima

                                    NIŠ 8. SEPTEMBRA: SA PREDSTAVLJANJA ISTRAŽIVANJA STAVOVA PACIJENATA O INOVATIVNIM TERAPIJAMA  Udruženja pacijenata su sve značajniji izvor informacija o inovativnim terapijama, jer su prema poslednjem istraživanju za čak 27