Препоруке Фискалног савета

У оцени фискалних кретања за 2017. годину и препорукама за 2018. годину, Фискални савет Републике Србије саопштио је 29. септембра да је јавни дуг у 2017. снажно смањен, са 74 одсто БДП-а на испод 68 одсто БДП-а, али највише због јачања курса динара у односу на долар.

Динар је од почетка године реално ојачао у односу на евро за око пет одсто, а у односу на долар за чак 15 одсто. Будући да је највећи део јавног дуга Србије у доларима и еврима, јачање динара у односу на ове валуте утицало је на осетно смањење учешћа јавног дуга у БДП-у Србије који се остварује у динарима.

Међутим, иако су фискални токови у 2017. у начелу били доста добри, привредни раст је знатно подбацио. Фискални савет РС процењује раст БДП-а у 2017. на 1,5 до два одсто. Тако низак привредни раст не може се у потпуности објаснити ефектима суше и проблемима у производњи електричне енергије почетком године. Зато Фискални савет упозорава да најављено повећање текуће потрошње (веће плате и пензије) не може да има велики и трајан утицај на повећање привредног раста Србије. Наиме, Србија већ сад има веће учешће потрошње у БДП-у у односу на друге упоредиве земље и то није резултирало већим привредним растом, напротив привредни раст је систематски нижи. У Србији би снажније повећање пензија и плата у јавном сектору (изнад раста БДП-а) пре свега повећало неравнотеже (спољни дефицит и инфлација), а не би убрзало привредну активност, саопштили су чланови Фискалног савета.


У овом броју још и …

  • УНИКРEДИT БАНКА ПOДРЖAВA РAЗВOJ MСП КРOЗ EУ ПРOГРAME: Зa унaпрeђeњe кoнкурeнтнoсти 100 милиoнa eврa
  • ЕУ ФОНДОВИ ПОДРЖАВАЈУ РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА: Повољнији услови за финансирање
  • ЧЛAНИЦЕ ПКС НA СAJМУ ПOЉOПРИВРEДE И ПРEХРAМБEНE ИНДУСТРИJE У ПРИШТИНИ: Ефикaсниje пoслoвaњe и брже пoвeзивaњe приврeдникa
  • ПРОШИРЕН АСОРТИМАН ФИРМЕ „NOVA 10 PLUS TRADE”: Hrsko Cheese – брeнд кojи oбeћaвa
  • ЗВОНИМИР ПАВЛЕК: УСПЕШНА ТРГОВИНА (9): Удруживање трговаца у савезе
  • Следећи број Економетра излази 7.новембра 2017
Podelite ovaj tekst: