AFA Leadership Summit

Tema drugog AFA Samita, koji će biti održan 31. oktobra i 1. novembra je inovativni lideršip u svetu ubrzanih promena izazvanih tehnološkim napretkom i ekonomsko osnaživanje žena, njihova profesionalna afirmacija i stvaranje društva jednakih mogućnosti

U eri digitalizacije rodna ravnopravnost u radnom okruženju stagnira, a muška dominacija u informatici i dalje povećava jaz između polova. Poslovi koje će odrađivati roboti i veštačka inteligencija u bliskoj budućnosti, danas pripada ženama (57 odsto), zaključak je ovogodišnjeg Svetskog ekonomskog foruma u Davosu. Zato je tema drugog AFA Samita inovativni lideršip u svetu ubrzanih promena izazvanih tehnološkim napretkom i u tom kontekstu ekonomsko osnaživanje žena, njihova profesionalna afirmacija i stvaranje društva jednakih mogućnosti. AFA samit će i ove godine okupiti vodeće eksperte iz različitih oblasti, predstavnike privrede, vlade i administracije, institucija, ambasada i nevladinog sektora sa ciljem da istraži na koji način lideri vodećih industrija upravljaju promenama, kao i da istakne najveće izazove sa kojima se društvo suočava, te kako inovativne tehnologije mogu da doprinesu unapređenju poslovnog okruženja i razvoju ekonomije i privrede uz primene principa jednakih mogućnosti. Ovogodišnji AFA Leadership Summit – Vol. 2 su podržale AIK banka Beograd, IKEA, Asseco, Esensa i AURA.

Stefan Vanoverbeke, CEO IKEA South East Europe je povodom najave Leadership Summit rekao: “IKEA je humanistička kompanija i smatramo da je rodna ravnopravnost u srcu ljudskih prava. U potpunosti smo posvećeni jednakosti, u nameri da pružimo fer tretman i jednake šanse muškarcima i ženama. Zajedno s našim partnerima želimo da nastavimo da doprinosimo dugotrajnom napretku. Zbog toga podržavamo AFA samit 2018 koji nudi platformu za pozitivne i održive promene u našem društvu.“

Prof dr. Periša Ivanović – Pomoćnik pri Izvršnom odboru AIK banke Beograd je u vezi sa podrškom AFA Summit izjavio: „U sistemu korporativnih vrednosti AIK banke posebno mesto zauzimaju žene sa svojim kreativnim i stvaralačkim potencijalom i zato smo od samog osnivanja podrzali AFA asocijaciju kao jedan od ktitora i korporativnih partnera a ove godine smo uzeli i aktivnu ulogu u programskom odboru AFA Leadership Summit-a , sa željom da doprinesemo razmeni ideja, znanja i iskustva i da zajedno radimo na unapređenju poslovnog okruženja i razvoja ekonomije i privrede uz primene principa jednakih mogućnosti.“

Samit će biti otvoren 31.10. u 18h okruglim stolom koji će se baviti up3ravo temom osnaživanja žena kroz inovacije i tehnologiju. Moderator će biti Rina Bar-Tal, bivša predsednica Izraelske ženske mreže i članica Internacionalnog AFA advisory board-a.

Tokom drugog dana 01.11. biće organizovani paneli koji će okupiti najuticajnije predstavnike vodećih tehnoloških kompanija. Na panel diskusijama će se govoriti o tome kako IT sektor može da doprinese povećanju rodne jednakosti u radnom okruženju ali i obrazovanju, o tome kako lideri korporativnog sektora upravljaju promenama i kako mogu da iskoriste svoj poslovni uticaj za rešavnje važnih društvenih pitanja a jedno od njih je i rodna ravnopravnost.

Panel posvećeni preduzetništvu će se baviti temom investiranja u tehnološke startapove i digitalizacijom a od vodećih lidera iz sveta farmacije i zdravstva prisutni će imati priliku i da čujemo kako će tehološke inovacije transformisati zdravstveni sistem.

Posebnu pažnju će privući panel posvećen finansijskom sektoru u kom je u porastu broj žena na rukovodećim pozicijama a finansijski sektor je i branša koja će pretrpeti najveće promene pojavom Fintech i blockchain tehnolgije.

Na samom kraju, ali ne manje važno, predstavnici najvećih domaćih poslovnih udruženja i asocijacija poput Kluba Privrednik, Udruženja SAM, AmCham razgovaraće o važnosti networking-a i uticaja koji ima umreživanje, imajući u vidu da je jedan od glavnih nedostataka i razlog zašto su žene i dalje manje uspešne što su pokazala i brojna svetska istraživanja.

„Dan posle“ 01.11. rezervisan je i za radionice i coaching koji imaju za cilj razmenu ideja, znanja i iskustava sa gostima iz inostranstva kao i umrežavanje i promocija novih biznis ideja i lansiranje platformi.

4Women2Top je sesija koja se organizuje u saradnji sa ambasadom Izraela u Beogradu koji će voditi Einat Gan El i Ilana Stein ekspertkinje koje pomažu ženama da maksimiziraju svoje sposobnosti na poslu kao i organizacijama sa ciljem da žene napreduju brže i više.

U svetu koji se ubrzano menja pod uticajem eksponencionalnih tehnologija, neophodna je nova vrsta lideršipa i kolaboracije na svim nivoima, da bi se društvo prilagodilo zahtevima novog vremena i svima bile omogućene podjednake mogućnosti za razvoj i napredak. Živimo u eri znanja i konektivnosti kada su svi resursi na raspolaganju i na dohvat ruke.

Želimo da menjamo svest i navike, da zajedno budemo lideri promena i zato vas pozivamo da nam se pridružite i budete u društvu onih koji žele da iskoriste dominaciju IT -a i inovativnih tehnologija za unapredjenje položaja žena ali i društava u celini jer su rodno raznovrsni timovi kao i društva u kojima su podjednako zastupljene žene daleko uspešnija i kreativnijia.

AFA asocijacija je globalna mreža uspešnih, proaktivnih žena iz različitih oblasti, koje žele da kreiraju pozitivne promene i iskoriste svoje znanje i ekspertizu za brzi razvoj društva. Platforma za afirmaciju žena i njihovo aktivno učešće u kreiranju budućnosti i stvaranju društva podjednakih mogućnosti za sve, zasnovanog na znanju, obrazovanju, radu, etici i ličnoj odgovornosti. U saradnji sa kompanijama, organizacijama, institucijama i vladom, AFA asocijacija otvara mogućnost ženama čiji potencijal još uvek nije dovoljno iskorišćen i vrednovan, da napreduju i kontinuinirano, zajednički, aktivno učestvuju u rešavanju najvažnijih problema društva, realizujući svoj kreativni i stvaralački potencijal. Verujemo da kompanije i ekonomije imaju bolje rezultate kada su žene podjednako uključene.

Podelite ovaj tekst: