AI tehnologije podstiču kreativnost zaposlenih i kompanija

Većina biznisa suočavala se i pre krize sa izazovom kako osigurati da njihovi zaposleni imaju prave veštine i adekvatan način razmišljanja, koji će im pomoći da uspeju u svetu gde veštačka inteligencija (Artificial Intelligence – AI) ima stvaran poslovni uticaj. Danas je to pitanje još aktuelnije. Da bi saznao više o ovim izazovima, Microsoft je realizovao veliki međunarodni istraživački projekat usredsređen na AI i veštine potrebne u savremenom poslovanju

Prema rezultatima ovog istraživanja, najuspešnije kompanije i organizacije jednako su usredsređene na razvijanje veština zaposlenih, koliko i na primenu novih AI tehnologija. Iako se poslovno okruženje značajno promenilo u toku poslednjih nekoliko meseci, uvidi koje nudi ovo istraživanje još uvek važe.

Ono što je interesantno su i konkretne veštine koje poslodavci traže u vreme kada AI tehnologije postaju sve rasprostranjenije. Analiza i programiranje podataka su prioriteti, ali i komunikacija i veštine pregovoranja, liderstva i upravljanja.

Vodeće svetske kompanije shvataju da su algoritmi neverovatno korisni pri izvlačenju uvida iz ogromnih skupova podataka i pomažu u smanjenju zadataka koji se ponavljaju. Drugi element je maksimiziranje sposobnosti ljudi da ove stečene uvide koriste na kreativan način, za rešavanje izazova i pronalaženje novih mogućnosti. U suštini radi se o osnaživanju ljudi da efikasno koriste vreme koje je AI oslobodila, preuzimajući određene zadatke.

Međunarodno istraživanje otkriva da kompanije koje ostvaruju najviše vrednosti iz korišćenja AI tehnologija, ne generišu samo vrednost iz automatizacije i operativne efikasnosti – već se fokusiraju na korišćenje AI da bi povećali sposobnosti zaposlenih i podstakli njihovu domišljatost.

Istražujući oko 12.000 zaposlenih i njihovih menadžera, u većim preduzećima na 20 tržišta širom sveta, u toku marta ove godine, studija se bavila ključnim saznanjima onih koji su rano usvojili i koji vide najveću poslovnu vrednost od AI tehnologija.

Istraživanje pokazuje da firme koje su već uveliko usvojile AI imaju, naravno, i najviše koristi od naprednih tehnologija – 84,4 odsto starijih menadžera ovakvih biznisa kažu da već vide poslovnu vrednost koju im je uvođenje AI donelo, u poređenju sa 58,9 odsto lidera u kompanijama koje su u početnim fazama upotrebe veštačke inteligencije.

Azeem Azhar, stručnjak za AI industriju i osnivač  kompanije Exponential View, prokomentarisao je: „U trenutnom okruženju kompanijama će trebati ljudska domišljatost kako bi ponovo pokrenuli svoje poslovanje. U kontekstu novih pravila za saradnju sa kupcima i partnerima, inovativne i prilagodljive organizacije poslovaće bolje. Ovo istraživanje otkriva da su kompanije bazirane na AI tehnologijama bolje pozicionirane, jer više ulažu u širok spektar veština i više su usmerene na to kako nova tehnologija može osnažiti radnike. ”

Među vodećim firmama koje se oslanjaju na AI tehnologije u poslovanju, skoro sve (93,9 odsto) kažu da aktivno grade veštine zaposlenih ili imaju jasan plan kada i kako da sprovedu takvo usavršavanje. Ove kompanijeneguju veštine zaposlenih u svim kategorijama – od napredne analize podataka, do viših nivoa komunikacije i pregovora.

Više informacija o rezultatima ovog istraživanja na link.

Podelite ovaj tekst: