Apel PKS da se ne podižu cene

Privredna komora Srbije apeluje na proizvođače, trgovce da u uslovima poslovanja pogođenog pandemijom Covida19 ne podižu cene proizvoda i ne izlažu potrošače dodatnim troškovima.

PKS zahvaljuje kompanijama, institucijama, gradskoj upravi i svima koji u ovoj situaciji postupaju savesno, uvažavajući okolnosti i nastoje da konstruktivnim rešenjima i pojačanim angažovanjem doprinesu da se adekvatno odgovori na ovaj globalni izazov.

Na osnovu dnevnih izveštaja sa terena i razgovora sa predstavnicima prehrambene industrije, ocenjeno je da iako postoji pojačana tražnja, proizvođači raspolažu dovoljnim količinama sirovina i svih proizvoda, pa Privredna komora Srbije apeluje na građane da ne stvaraju lične zalihe.

Podelite ovaj tekst: