Bambi među liderima CSR-a u Srbiji

Kompanija Bambi postala je novi član Foruma za odgovorno poslovanje, prve asocijacije društveno odgovornih kompanija u Srbiji koja ima za cilj podsticanje razvoja društveno odgovornog poslovanja i uspostavljanje trajne i stabilne CSR prakse u domaćem poslovnom sektoru

Bambi je jedan od lidera na polju društvene odgovornosti i jedan od primera dobre prakse kroz brojne projekte koje sprovodi, kao i pojedinačne aktivnosti koje su usmerene na pomaganje zajednice u kojoj posluje.

Kao član Foruma za odgovorno poslovanje, Bambi će zajedno sa ostalim kompanijama članicama nastaviti dijalog sa državom i drugim akterima u cilju promocije društveno odgovornog poslovanja.

Podelite ovaj tekst: