Banke sa državom učestvuju u pripremama za pomoć privredi i građanima

O uvođenju moratorijuma na plaćanje kredita, novim odredbama Narodne banke Srbije (NBS) u vezi sa isplatom penzija, kao i merama za pomoć privredi u doba korona virusa, Slavko Carić, predsednik Izvršnog odbora Erste banke razgovarao je onlajn sa predstavnicima medija

Slavko Carić, predsednik Izvršnog odbora Erste Banke

U uvodnom obraćanju, Carić je istakao da Udruženje banaka Srbije ima intenzivnu komunikaciju sa NBS o nedavno uvedenim merama, preporukama za ponašanje banaka u kriznoj situaciji, kao i merama za povećanje obima finansiranja bankarskog sektora.

Sa druge strane, kako je rekao, intenzivna je i komunikacija sa Ministarstvom finansija o paketu mera koji podrazumeva povećanje kreditne aktivnosti banaka ka kompanijama koje će biti oštećene zbog aktuelne situacije sa korona virusom.

„Zadovoljni smo proaktivnim stavovima i reakcijama, kao i komunikacijom pre svega sa Narodnom bankom Srbije i Ministarstvom finansija“, istakao je Carić.

On je ocenio da je moratorijum na plaćanje kredita pre svega namenjen građanima i kompanijama, koji zbog aktuelne situacije ostaju bez prihoda ili su im prihodi dramatično smanjeni.

„Oni sigurno treba da iskoriste ovu meru, jer im omogućava da nemaju odliv likvidnosti koji bi išao na servisiranje kredita. S druge strane, onima koji su ostali sa istim prihodima kao i pre krize više se isplati da nastave da svoje kreditne obaveze izmiruju kao i dosad. Prema tome, ovo nije pitanje kalkulacije, već likvidonosnog opstanka svakoga ko za sebe treba da donese odluku“, rekao je Carić.

Na pitanje kako će se vanredno stanje odraziti na mala i srednja preduzeća, on je napomenuo da odgovor varira od industrije do industrije.

„Sigurno će za sve koji su zaduženi mera moratorijuma biti dobrodošla, tako da neće imati obavezu da plaćaju kredite. Nadam se da će inicijativa za odgađanje raznih vrsta poreza takođe uroditi plodom. Zajedno sa Ministarstvom finansija baš za takva preduzeća – mala i srednja – pripremamo paket mera koji bi im likvidonosno pomogao, po pojedinačnom zahtevu, kreditima koji bi bili dati na duži rok, dve do tri godine, da premoste ovih 60 do 90 dana dok se situacija ne normalizuje“, istakao je Carić.

On je dodao da je u mnogim zemljama praksa da država garantuje ili 100 odsto ili do maksimuma ukupne izloženosti povrat sredstava bankama, koje bi davale takve kredite. Ocenio je da nije preporučljivo, u pogledu stabilnosti finansijskog sistema, da se takav rizik prenese u potpunosti na banke. Postoje prakse iz zemalja regiona, poput Češke i Austrije, a nešto slično se sprema u Hrvatskoj i u Rumuniji, istakao je Carić.

Likvidnost banaka

Kada je reč o likvidnosti banaka, Carić je naglasio da je ona u ovom momentu izuzetno visoka. Podsetio je da su se sve banke od 2010. pripremale za neku potencijalnu novu krizu, tako da su im pokazatelji likvidnosti i adekvatnosti kapitala na veoma visokom nivou.

„Ovih 90 dana prestanka plaćanja kredita neće napraviti kritičan problem za bankarski sektor u celini. Po prvim simulacijama, likvidnost bankarskog sektora će nakon toga ostati na nivou od odličnog ka zadovoljavajućem“, rekao je Carić.

On je podsetio da je NBS ove nedelje organizovala dve aukcije. Na jednoj se kroz devizni svop, banke koje imaju višak devizne likvidnosti mogu zadužiti kod NBS po izuzetno povoljnim uslovima za dinare, a na drugoj banke koje imaju višak državnih hartija od vrednosti mogu da ih založe sa jako malim umanjenjem i dobiju likvidnost od NBS.

„Za sada nema potrebe da NBS preduzima dodatne mere, poput umanjenja obavezne rezerve. NBS ima veliku lepezu neiskorišćenih mogućnosti za pružanje likvidnosti. Penzioneri, koristite digitalna i beskontaktna plaćanja, kad god je moguće”, kaže Carić.

Kada je reč o aktuelnoj instrukciji NBS o isplati penzija, Carić je istakao da će se Erste banka maksimalno potruditi da svim svojim klijentima, koji su penzioneri izađe u susret u što kraćem roku. Podsetio je da pogotovo u vreme digitalizacije banke nisu opremljene tehnički, a i kad je reč o ljudstvu, da pakuju novac u koverte i šalju ih na adrese građana, te da moraju da vode računa i o bezbednosti u tom kontekstu.

Podelite ovaj tekst: