Bolji rezultati Aseka

Finansijski rezultati kompanije Aseko Jugoistočna Evropa (Asseco South Eastern Europe) u drugom kvartalu 2014. godine pokazuju poboljšanje u odnosu na prošlu godinu, kao i u poređenju sa prethodnim kvartalom

Bolji rezultati Aseka

Prihodi od prodaje porasli su za četiri odsto na godišnjem nivou, sa 50,6 na 52,7 miliona evra. Kompanija je zabeležila najviši rast prihoda u sektoru plaćanja (Payment) – više od 3,7 miliona evra u odnosu na prvu polovinu 2013. Dobri rezultati ovog sektora postignuti su prvenstveno zahvaljujući rastu prihoda od sopstvenog poslovanja u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji, kao i uspešnim pripajanjem hrvatske kompanije EŽR Kroacija u oktobru 2013. godine.

Dobit iz redovnog poslovanja (EBIT) bila je približno jednaka dobiti ostvarenoj u prvih šest meseci 2013., a održavanje istog nivoa omogućeno je zahvaljujući boljem učinku sektora sistem integracije i plaćanja koji su nadoknadili nižu dobit iz redovnog poslovanja sektora bankarstvo.

Neto dobit kompanije porasla je za sedam odsto i dostigla 3,8 miliona evra u prvoj polovini 2014. godine. Vrednost potpisanih ugovora za 2014. trenutno iznosi 89,6 miliona evra, što je za sedam odsto više od vrednosti koja je zabeležena u isto vreme prošle godine.

Podelite ovaj tekst: