Tranzicionisti

Da li će tranzicija večno trajati – pitanje je koje postavlja prof. dr Dragan Đuričin, koje je, zapravo, postavio u okviru tradicionalnog miločerskog biznis foruma (održan od 16. do 18.