Cirkularna ekonomija-nordijska iskustva u Novom Sadu

”Jačanje cirkularne ekonomije u Srbiji – nordijska iskustva” projekat je koji su ambasade Danske, Finske, Norveške i Švedske započele u Srbiji uz podršku Nordijskog saveta ministara sa namerom da podele iskustva svojih zemalja i podrže Srbiju u nastavku sprovođenja principa cirkularne ekonomije.

Ambasador Norveške Nj. E. Jern Jelstajpg

Prva od pet radionica koje su planirane održana je u Novom Sadu u Privrednoj komori Vojvodine na temu upravljanja bio otpadom.

”Na putu ka cirkularnoj ekonomiji potrebne su nam inovacije, ali i odgovornost, kako privrednih subjekata, tako i građana jer svi društveni akteri treba da učestvuju u ovom procesu. Svako u ovom
procesu ima svoju ulogu, lokalne uprave treba da uspostave zakonodavni okvir, civilno društvo da prihvati i učestvuje, a privrednici treba da sprovedu tehnologije i modele proizvodnje”, rekao je ambasador Norveške u Srbiji Nj. E. Jern Jelsta.

Govoreći o značaju saradnje sa nordijskim zemljama u cirkularnoj ekonomiji sekretar Udruženja usluga Privedne komore Vojvodine Branislav Mamić rekao je da ”koristeći nordijska iskustva i stručna
znanja možemo da uštedimo vreme i resurse na našem putu razvoja cirkularne ekonomije”. On je dodao da je važno motivisati mlade ljude da se uključe u taj proces.

Ambasadorska Danske Nj.E. Suzane Šajn i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević

O značaju razvoja svesti o ponovnoj upotrebi proizvoda kod dece i mladih govorila je ambasadorka Danske u Srbiji Nj. E. Suzane Šajn. Ona smatra da je suština da se vratimo ranijim konceptima i da se
ne držimo linearne ekonomije u kojoj stvari koristimo i bacamo. ”Treba da razmislimo šta i kako možemo da recikliramo i da ponovo koristimo, šta može da se preradi i ponovo postane upotrebivo i
vrati se u tokove ekonomije”.

Ambasadorka Šajn je rekla da u Danskoj reciklaža i sortiranje otpada ima dugu tradiciju i da deca u tome prednjače. ”Svako domaćinstvo ima deset kanti za otpatke i često se dešava da deca opominju roditelje šta i gde treba da bace”, rekla je ona.

Tokom konferencije svoja iskustva u upravljanju bio-razgradivim otpadom preneli su norveški  stručnjak Jens Moge i danska ekspertkinja Vini Evers, koji su učestvovali i na panel-diskusiji
”Sistemski pristup cirkularnoj ekonomiji na nacionalnom nivou na primeru bio otpada”.
Partneri nordijskih ambasada u projektu ”Jačanje cirkularne ekonomije u Srbiji – nordijska iskustva” su: Nordijska poslovna alijansa (NBA), Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED), Privredna komora Srbije i Privredna komora Vojvodine.

Podelite ovaj tekst: