Crédit Agricole Grupa: Neto prihod 1,4 milijarde evra u prvom kvartalu

Crédit Agricole Grupa u prvom kartalu 2018. godine ostvarila je neto prihod u iznosu od 1,4 milijarde evra u poređenju sa 1,6 milijardi evra u prvom kvartalu 2018. godine.

Ovi rezultati odražavaju dobru poslovnu aktivnost i visok kvalitet akvizicije klijenata, margina i upravljanja rizicima. Ovo tromesečje potvrdilo je ispravnost strategije Crédit Agricole Grupe: troškovi su bili efikasno kotrolisani, intergacija akvizicija je obavljena ranije od previđenog roka, a nastavljen je rad na inovacijama i razvoju. Međutim, na rezultate su uticale i niske kamatne stope, napori Grupe da pomeri fokus strategije, veoma negativni efekti deviznog kursa, nepovoljno okruženje za tržišne aktivnosti, kao i nagli porast doprinosa SRF-u.

Uprkos inicijalnoj primeni Međunarodnog finansijskog računovodstavnog standarda 9, Adekvatnost kapitala CA Grupe (CET1) je ostala na visokom nivou od 14,6%. Taj procenat ostaje iznad 11% – jedan od ciljeva definisanih u srednjeročnom planu, i jedan je od najboljih u sektoru.

Podelite ovaj tekst: