DHL dobitnik sertifikata “zaštićeni potrošač”

Kompanija DHL Srbija osvojila je žig „Zaštićen potrošač“, koji izdaje Republička unija potrošača, kao dokaz uspostavljanja najviših standarda poslovanja.

U procesu sertifikacije, sertifikaciona kuća Globalsert je analizirala procese i procedure rada kompanije DHL i zaključila da je ova kompanija uspostavila društveno odgovorno poslovanje i da kontinuirano unapređuje i vodi brigu o korisnicima – potrošačima, životnoj sredini, bezbednosti i zdravlju na radu zaposlenih.

“Republička unija potrošača svojim angažovanjem u vidu odgovarajučih edukacija, značajno je doprinela da se kompanija DHL International Beograd osposobi u primeni standarda u navedenim oblastima” izjavio je Dr. Denis Perinčić, predsednik upravnog odbora.

Direktor kompanije DHL u Srbiji Darko Babić istakao je da je dobijanjem žiga “Zaštićen potrošač” ova kompanija pokazala da vodi računa o zadovoljstvu korisnika usluga.

“Mi smo kontinuirano posvećeni ka stalnom unapređivanju poslovanja. Ulažemo velike napore da održimo nivo kvaliteta na koji su naši klijenti navikli i tu nema odstupanja. Poslovne relacije sa klijentima su nam temelj našeg poslovanja i poverenja koje već decenijama gradimo u Srbiji”, navodi Babić.

Podelite ovaj tekst: