Digitalizacija donela revoluciju u industriji

U okviru Digitalnog samita Zapadnog Balkana 5. aprila je održan panel „Digitalna budućnost u industriji, energetici i gradovima“ na kojem su učestvovali vodeći ljudi velikih kompanija u Srbiji i iz svog ugla govorili o značaju digitalizacije u različitim industrijama.

FOKUS Panel, Western Balkans Digital Summit

Prema rečima Ronalda Zeligera, generalnog direktora Hemofarma, digitalizacija u osnovi menja čitavu industriju brige o zdravlju, a farmaceutski sektor doživljava najveću transformaciju još od pojave moderne medicine u 19. veku i automatizacije procesa proizvodnje lekova 80-ih godina prošlog veka.

„Hemofarm je digitalizovao postupke i procedure unutar kompanije i to nam mnogo pomaže u dnevnom poslovanju. Mislim da će direktnu, možda i najveću, korist od digitalizacije osetiti upravo pacijenti. U svetu se već sprovode brojni projekti u kojima se pacijentima postavljaju senzori koji prate tok njihove bolesti.

“Digitalizacija na jedan potpuno nov način povezuje lekara i pacijenta. Više nećete morati da idete kod lekara za svaku stvar, jer će on imati stalni pristup vašim merenjima”, rekao je Zeliger i naveo da nisu daleko vremena kada će način lečenja biti predlog kompjutera koji će potvrđivati lekar. 

Udo Ajhlinger, generalni direktor Simensa, kaže da dosta industrijskih grana vidi ovu kompaniju kao pokretača digitalizacije. “Istovremeno, digitalizacija i nas same podstiče. Naše fabrike prolaze kroz ogromne promene”, rekao je Ajhlinger.

Prema njegovim rečima, potrebno je mnogo otvorenosti prema promenama, a Simens je spreman da se stalno menja i suoči sa izazovima koje donosi veliki broj promena. U ovoj kompaniji radi oko 400.000 ljudi radi, za 10 godina mnogi od trenutnih poslova neće postojati, ali će na njihovo mesto doći neki novi profili.

Prema rečima Nikole Zalevskog iz NIS-a, pošto se bavi različitim poslovima, ova kompanija mora da nađe dobru ravnotežu kada je reč o novim tehnologijama.

“Kada govorimo o rafinerijama jako je bitna oprema, a kad je reč o benzinskim pumpama mi onda govorimo o trgovini odnosno o tome kako da nešto prodate. U svakoj od ovih branši različito postupamo”, rekao je Zalevski.

Prema rečima Dejana Matića iz EMS-a, ova kompanija zavisi od digitalizacije i IKT sistema i digitalizacija praktično predstavlja jedan do najznačajnijih aspekata u njenom radu. 

Rade Vujović iz ENTEL-a naveo je da je ta firma počela sa 70 zaposlenih, a da ih je danas 700, te da se svaki dan prilagođavaju promenama. “Iz sveta su došle nove stvari. Ko se brzo prilagodio tome, postao je deo priče o digitalizaciji. Mi smo to uradili i danas smo partneri velikih kompanija u svetu. Prepoznali smo trenutak i prilagodili se”, kazao je Vujović.

Podelite ovaj tekst: