Digitalizacijom do socijalne zaštite po evropskim standardima

Uveden inovativni softver za ustanove socijalne zaštite u Vojvodini. Do kraja godine biće digitalizovano prikupljanje informacija iz ustanova socijalne zaštite u celoj Srbiji.

Korisnici socijalnih službi mogu da računaju na kvalitetniju i efikasniju uslugu, dok su socijalnim radnicima posao i analiza važnih podataka znatno olakšani Obimna administracija i brojni podaci rasuti po formularima, koji predstavljaju opterećenje za važan rad socijalnih radnika u našoj zemlji, od nedavno polako postaju prošlost. Naime, krajem prošle godine je za ustanove socijalne zaštite u Vojvodini razvijen inovativni softver „Aurora“ , koji elektronski prikuplja podatke iz različitih oblasti delovanja socijalnih službi, kao što su stanje lokalnih pružalaca usluga, slučajevi nasilja u porodičnim i partnerskim odnosima, te izveštavanje centara za socijalni rad i ustanova za smeštaj korisnika. Osim što ih prikuplja, softver takođe skladišti ove podatke na jednom mestu i povezuje ih, omogućavajući promptno dobijanje informacija i njihovu dublju analizu. Softver je razvijan u okviru projekta „Digitalizacija instrumenata socijalne zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodina“ koji je od oktobra do decembra prošle godine sprovodilo udruženje Podrška održivim zajednicama, u saradnji sa Pokrajinskim zavodom za socijalnu zaštitu i Pokrajinskim sekretarijatom za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, a pod pokroviteljstvom regionalnog projekta „Socijalna prava za osetljive grupe“ (SoRi) Nemačke razvojne saradnje.

Razvoj i uvođenje ovog softvera podrazumevali su intenzivnu saradnju stručnjaka, zaposlenih u oblasti socijalne zaštite i softverskog inženjerstva. Rezultat je program koji smanjuje mogućnost greške u radu i opterećenje socijalnih radnika, te na pristupačan način pruža podatke institucijama socijalne zaštite i kreatorima javnih politika. Jednostavan je za upotrebu i unapređenje, prilagodljiv korisniku, omogućava direktan unos podataka, pa socijalni radnici mogu posao da obavljaju efikasnije.

Najveću korist od ovog softvera, međutim, treba da osete građani koji su korisnici socijalnih usluga. Zahvaljujući brzom prikupljanju podataka, obradi i njihovoj preciznoj analizi, donosioci odluka moći će da predvide tendencije u oblasti socijalne zaštite i osmisle efektivnije mere koje će biti odgovor na sve složenije potrebe korisnika, ali i kvalitet rada ustanova.

„Posebno smo ponosni na to što je ovaj projekat pokrenuo uspešno partnerstvo javnog, privatnog i civilnog sektora. Dobio je veoma važnu podršku pokrajinskih socijalnih službi i drago nam je što su one prepoznale višestruku korist u rešenjima koja projekat predlaže. U sprovođenju projekta pokrili smo 44 lokalne samouprave sa 44 centra za socijalnu zaštitu i 25 ustanova za smeštaj korisnika“, istakla je Stanislava Vidović, nacionalna koordinatorka projekta SoRi.

Test verzija softvera predstavljena je u decembru prošle godine, kada je preliminarnu obuku za njegovu primenu prošlo oko 90 socijalnih radnika iz različitih pokrajinskih ustanova za socijalnu zaštitu. Osim što su mogli da se upoznaju sa uvođenjem ovog alata, učesnici obuka imali su priliku i da daju sugestije za njegovo korišćenje.

„Odziv zaposlenih u sistemu socijalne zaštite na obukama za promociju i korišćenje softvera je odličan – imamo predstavnike svih institucija. Plašili smo se da će uvođenje novine naići na otpor socijalnih radnika jer je uvek teško menjati način rada koji se godinama primenjuje. Međutim, njihova reakcija na softver pokazala nam je da smo osmislili koristan alat. Svi učesnici obuka ocenili su ga pozitivno, kao primer inovativne upotrebe digitalnih rešenja i uvođenja evropskih standarda u rad ustanova, što će na kraju krajeva svima olakšati rad“, naglasio je Radomir Šovljanski, predstavnik Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu.

Primena novih tehnologija u radu socijalnih službi već uveliko je prisutna u mnogim zemljama Evropske unije. Programi za prikupljanje i skladištenje podataka, onlajn savetovanje i edukacija zaposlenih putem sistema za učenje na daljinu samo su neki od načina na koji digitalna rešenja unapređuju ovu profesiju, što za krajnji ishod ima i usluge koje su bolje prilagođene korisnicima.

Paralelno sa razvojem softvera, u okviru projekta pripremljen je i sadržaj za dva onlajn kursa, čime je zaposlenima u pokrajinskim ustanovama socijalne zaštite omogućena edukacija na daljinu. Ovi kursevi pokrivaju oblasti stručnog rada, procene i planiranja i rada sa marginalizovanim zajednicama. Kroz ovakav način učenja programi edukacije su dostupni svim stručnim radnicima, koji će biti evidentirani registracijom u sistemu i na taj način će im biti omogućeno da periodično prolaze onlajn obuke.

Pozitivno iskustvo iz Vojvodine dalo je podstrek za dalji razvoj ovog softvera tokom 2018. godine, kroz uvođenje kompleksnih dubinskih analiza koje će pružati korisne uvide donosiocima odluka i kreatorima socijalnih politika. Pokretači projekta naglašavaju da je krajnji cilj uvođenja softvera bolja usluga za korisnike ustanova socijalne zaštite i poboljšanje saradnje među institucijama. Projekat SoRi će tokom 2018. godine proširiti upotrebu softvera na sve opštine u Srbiji, u saradnji sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu.

Podelite ovaj tekst: