Dobit Erste grupe 987,6 miliona evra za devet meseci

Erste grupa je zabeležila neto dobit od 987,6 miliona evra u prvih devet meseci 2017. godine. U skladu sa očekivanjima, to je ispod 1.179,2 miliona evra zabeleženih u istom periodu prethodne godine, na koje su se pozitivno odrazili jednokratni efekti prodaje akcija u VISA Europe. Zadovoljni smo rezultatima, koji su postignuti na bazi dobrog rasta kreditne aktivnosti od 5,6 procenata, rekordno niskih troškova rizika na nivou od sedam baznih poena i veoma dobrog kvaliteta aktive, uz dalji pad udela problematičnih kredita u kreditima odobrenim klijentima na 4,3 procenta, što je najniži nivo od 2008. godine.

Nastavljen je intenzivan rast depozita, koji su zabeležili izuzetnu stopu rasta od 7,5 procenata uprkos okruženju u kome preovlađuju niske kamatne stope i koje se negativno odražava na štediše, čime je naš ukupan depozitni potencijal dostigao 148,4 milijarde evra. To je i dalje jedan od najvažnijih faktora koji utiču na odličnu poziciju Erste Grupe po pitanju likvidnosti i izvora finansiranja. Naša kapitalizacija je i dalje solidna, sa pokazateljem kapitala CET 1 sa faznom primenom Bazela 3 na nivou od 12,8 procenata na kraju septembra 2017. godine. Još jedan znak da mnogo toga radimo kako treba: sve tri velike rejting agencije su nam tokom ove godine povisile rejtinge. Ove nedelje S&P nam je podigao dugoročni rejting na ’A’ sa pozitivnom prognozom.

”Rezultati su u skladu sa našim ciljevima za 2017. godinu i pokazuju da možemo da postignemo stabilne rezultate čak i u okruženju sa uporno niskim kamatnim stopama. Ipak, znamo da srednjoročno i dugoročno gledano, sama stabilnost neće biti dovoljna. Bankarstvo je poslednjih godina doživelo neverovatne promene. Očekivanja klijenata su se u velikoj meri promenila, a mobilni telefoni su za veliki broj klijenata sada postali važniji od ekspozitura banke. Sve složeniji regulatorni okvir je u značajnoj meri povisio ne samo zahteve u pogledu kapitala i potrebe za investicijama u IT, već i količinu administrativnih poslova. U reagovanju na to novo okruženje, možemo da računamo na našu jaku tržišnu poziciju u centralnoj i istočnoj Evropi, regionu sa najdinamičnijim ekonomskim rastom u Evropi, uz našu fokusiranu digitalnu strategiju, u cilju obezbeđenja dugoročnog uspeha Erste grupe. Investiranje u kapacitete za upravljanje podacima, kao i u širenje i dalji razvoj naše popularne digitalne platforme George, uz istovremeni razvoj novih digitalnih proizvoda, dovešće do ušteda troškova tokom narednih godina i omogućiće nam da u potpunosti realizujemo svoj profitni potencijal”, rekao je Andreas Trajhl, generalni direktor Erste grup bank AG.

Podelite ovaj tekst: