Dobit NIS-a u prvih šest meseci 12,4 milijarde dinara

Neto dobit NIS grupe u prvih šest meseci ove godine iznosi 12,4 milijarde dinara, što je četiri puta više u odnosu na prvo polugodište prošle godine (3,1 milijarda dinara).

Pokazatelј EBITDA je za 71 odsto viši u poređenju sa prvim polugodištem 2016. godine i iznosi 22,5 milijardi dinara. Efekat programa mera za povećanje operativne efikasnosti NIS na pokazatelј EBITDA u ovom izveštajnom periodu iznosio 2,8 milijardi dinara.

Obaveze NIS grupe po osnovu poreza i drugih javnih prihoda su iznosile 80,3 milijarde dinara, što je pet odsto više nego u prvih šest meseci 2016. godine.

Proizvodnja nafte i gasa NIS za prvih šest meseci iznosila je 692 hilјade uslovnih tona, dok je obim prerade u rafinerijskim kapacitetima NIS-a iznosio 1,6 miliona tona. Ukupan obim prodaje naftnih derivata iznosio je 1,6 miliona tona, pri čemu je maloprodaja u Srbiji zabeležila rast od dva odsto u odnosu na prvih šest meseci 2016. godine.

Kiril Tjurdenjev, generalni direktor NIS Novi Sad je ovim povodom rekao:
„Finansijski rezultati NIS u prvoj polovini godine pokazuju sigurnu pozitivnu dinamiku. Za izveštajni period u razvoj NIS-a smo investirali 10 milijardi dinara, što je devt odsto više nego u prvih šest meseci prethodne godine. Nastavlјamo sa investicijama – kompanija ulazi u aktivnu fazu druge etape modernizacije Rafinerije u Pančevu. Ubeđen sam da će novi razvojni projekti i dalјe povećanje efikasnosti poslovanja obezbediti jačanje pozicije NIS na energetskom tržištu Balkana“.

Podelite ovaj tekst: