Dragoljub Vukadinović, još četiri godine predsednik Metalca, Radmila Trifunović, vršilac dužnosti generalnog direktora

U Nadzornom odboru i profesori doktori nauka Dragan Đuričin, Goran Pitić, Goran Petković i Dragan Lončar

Dragoljub Vukadinović

Uz Radmilu Trifunović, koja je i izvršni direktor za finansije, u novom Izvršnom odboru Metalca izvršni direktori su i: Marina Jevtić – za prodaju i nabavku, Biljana Cvetić – za ljudske resurse i pravo i Vojin Vukadinović – za razvoj, IT i marketing. Dosadašnji generalni direktor Aleksandar Marković vodiće preduzeće Metalac bojler.

 

Ovo su ključne odluke nakon Skupštine akcionara i sednice Nadzornog odbora Kompanije, održane 26. juna u Metalcu u Gornjem Milanovcu. Kadrovske promene posledica su uobičajene prakse Nadzornog odbora Metalca da reaguje u situacijama kada poslovni rezultati tokom dužeg perioda nisu u razmerama očekivanog i kada se proceni da je potrebno strateški se prilagođavati.

Prioritetan zadatak novog Izvršnog odbora, na čelu sa Radmilom Trifunović, jeste da svim rukovodiocima preduzeća pruže snažan podsticaj u sprovođenju operativnih i strateških ciljeva, uz razvijanje visokog stepena kohezije i odgovornosti. Sa druge strane, veruje se da će iskustvo, inženjerska znanja i sposobnosti Aleksandra Markovića biti od značaja za ambicioznije pokretanje preduzeća Metalac bojler, koje se proteklih godina bori za pozicioniranje u regionu.

Radmila Trifunović

Radmila Trifunović je za 33 godine staža u Metalcu prošla iskustvo menadžera u domaćoj prodaji, izvozu, a potom je obavljala poslove šefa uvoza i direktora nabavke, sve do 2006. kada postaje finansijski direktor. Poslednje četiri godione obavlja funkciju Izvršnog direktora za finansije, koja je sada dpunjena zvanjem vršioca dužnosti generalnog direktora.

 

 

Podelite ovaj tekst: