Druga Quality as Concept konferecija

Posle vrlo uspešne prve konferencije o alatima stalnog unapređenja, dana 04. oktobra 2019. godine u hotelu Tulip Inn u Beogradu, nezavisni poslovni veb portal – Portal Kvalitet, organizuje drugu Quality as a Concept konfereciju sa ciljem da na jednom mestu okupi struku koja se bavi primenom alata i modela upravljanja stalnog poboljšanja.

Model konferencije je prenošenje konkretnih iskustva iz prakse o primeni alata/modela upravljanja čije korišcenje u svakodnevnom poslovanju daje konkretne rezultate koji u krajnjoj istanci doprinose kvalitetu proizvoda, procesa iliti ukupnog sistema poslovanja tj doprinose stalnom unapređenju organizacije. Drugim rečima, konferencija će predstaviti primere razvoja organizacija koje za efektivnije sagledavanje sopstvenih podataka koriste nauku i znanje.

Uvek smo kvalitet predavača isticali kao naš najveći adut!

Predavači na konferenciji su stručnjaci sa velikim iskustvom u proizvodnji kako lokalnog tako i internacionalnog karaktera, koji će na osnovu višegodišnje prakse prezentovati neke od alata/modela menadžmenta koji funkcionišu u njihovim organizacijima, kao i rezultate korišćenja istih. Predavači će pojasniti na koji način isti doprinose promovisanju kulture stalnog unapređenja.

Svi autori su eminentne ličnosti koji su prepoznati kao najbolji u svom poslu, kao npr

 • Karyn Ross, SAD, autor knjige “The Toyota Way to Service Excellence: Lean Transformation in Service Organizations”;
 • Emanuell Calvez, Turska, predsednik MTM international organizacije za Tursku;
 • Dejan Josić, direktor prozvodnje Haineken-a, čovek širokih pogleda;
 • Aleksandar Drenovac, autor potpuno novog, DIDAW modela upravljanja,
 • Miroslav Jovanović, menadžer koji je dovoljno jak da predstavi šta sve može da se nauči iz pogrešne upotrebe jednog od alata unapređenja
 • Vladimir Rašović, čovek koji je u Srbiji razvio sistem za upravljanje znanjem koji je međunarodna korporacija preuzela kao model za ceo svet
 • Matej Hohnjec, Slovenija, svetski priznat ekspert u korišćenju TRIZ alata u inovacijama
 • Vladimir Martinenko, čovek čija je pozicija samo da gasi goruće probleme i obučava o pravinom razvoju u fabrikama celoga sveta za korporaciju koju radi
 • Miloš Dejanović, inženjerski mozak koji zna kako se vodi WCM (World Class Manufacturing) poslovanje…

Neki od alata/metoda o kojima će biti reči su:

 • TPS – Toyota Production System,
 • LEAN, 6Sigma, VSM – Value Stream Mapping, Kaizen, Kanban
 • MTM – Methods-Time Measurement,
 • TRIZ – teoriya resheniya izobretatelskikh zadatch,
 • WCM – World Class Manufacturing, TPM – Total Productive Maintenance…

Vežite se – biće zanimljivo!

www.QualityAsConceptConference.com

Podelite ovaj tekst: