Drugi upisni rok na Građevinskom fakultetu

Na Građevinskom fakultetu u Beogradu uskoro počinje septembarski upisni rok na osnovne studije. Na studijskim programima Građevinarstvo i Geodezija i geoinformatika još ima mesta za studiranje na teret budžeta Republike Srbije, kao i za samofinansirajuće studente

Prijavlјivanje za upis biće održano 2. septembra

Prijavlјivanje za upis biće održano 2. septembra, a prijemni ispit iz matematike dva dana kasnije. U slučaju da ostane slobodnih mesta, pravo na naknadnu prijavu imaju i oni koji su prijemni iz matematike u septembarskom roku položili na nekom od drugih tehničkih fakulteta.

Dekan prof. dr Vladan Kuzmanović naglasio je da će Građevinski fakultet u Beogradu nastaviti da obrazuje vrhunske inženjere, čija su znanja prepoznata u zemlјi i širom sveta, što im omogućava brzo zapošlјavanje i uspešnu karijeru.

Dekan naglašava da potreba za građevinskim inženjerima progresivno raste i da će se taj trend nastaviti u decenijama pred nama.

– Trudimo se da neprestano unapređujemo nastavu na Fakultetu kako bi proces učenja bio što efikasniji, a studenti što bolјe usvojili znanja klјučna za buduću karijeru. Posebno je važno da na tome radimo u tesnoj saradnji sa studentima. Studentski parlament fakulteta pokrenuo je niz konkretnih inicijativa za unapređenje procesa studiranja, od kojih su neke već usvojene – kaže profesor Kuzmanović.

Kao jednu od najvećih promena dekan Kuzmanović navodi nedavno usvojen predlog da osnovne studije na Građevinskom fakultetu od 2021. godine traju tri godine, a master studije dve godine, što će omogućiti brži put do posla, uz mogućnost nastavka školovanja uz rad.

– Dekanat  podržava i inicijativu Studentskog parlamenta da se već ove godine sprovedu još neke promene koje bi studiranje učinile efikasnijim, a za koje verujemo da će biti uskoro usvojene. Pre svega mislim na predloge da položen pismeni deo ispita važi do kraja tekuće školske godine, uz mogućnost da na usmeni deo ispita izađu dva puta, kao i da pismeni ispiti ubuduće kraće traju, odnosno da budu manje obimni – kaže profesor Kuzmanović, ističući da će uvođenjem ovakvih promena prosec učenja biti efikasniji i modernizovan, što je pokazala praksa na najuglednijim svetskim fakultetima.

Podelite ovaj tekst: