Dunav jedinstveno osiguranje od suše

Kompanija Dunav osiguranje je za poljoprivrednike kreirala novo osiguranje na srpskom tržištu – osiguranje od nedostataka vlažnosti zemljišta (suše). Reč je o jedinstvenoj osiguravajućoj usluzi, koja se zasniva na utvrđivanju naknade štete primenom indeksa nedostatka vlažnosti zemljišta, čime se osiguranicima omogućava transparentnost, brža isplata i jednostavna merljivost

Osiguranje od suše namenjeno je poljoprivrednicima na teritoriji Vojvodine, pravnim i fizičkim licima koja uzgajaju kukuruz, soju ili šećernu repu. Polisom za osiguranje od nedostataka vlažnosti zemljišta (suše) te kulture biće osigurane u periodu od 15. juna do 14. avgusta. Maksimalan iznos sume osiguranja je 1.000 evra po hektaru za poljoprivredna dobra pod kukuruzom i sojom, odnosno 2.000 evra po hektaru, za šećernu repu.

„Pandemija koronavirusa nesumnjivo će imati velik uticaj na poljoprivredu i privredu Srbije, te je zato sada još važnije da razmišljamo kako da smanjimo uticaj drugih rizika. Suša je jedan od velikih rizika i predstavlja ozbiljan problem za poljoprivrednu proizvodnju, jer uzrokuje oko 70 odsto šteta na usevima i očekuje se da, usled klimatskih promena, njene posledice budu sve ozbiljnije. Sa željom da stimulišemo razvoj poljoprivrede i pomognemo poljoprivrednicima da sačuvaju izvore prihoda, kreirali smo ovu uslugu, koja će na pravi način i kvalitetno odgovoriti potrebama poljoprivrednih proizvođača“, rekao je Miodrag Mladenović, koordinator za osiguranje poljoprivredne proizvodnje u kompaniji Dunav osiguranje.

Poljoprivrednici, koji u toku ove letnje sezone žele da zaštite useve od nedostatka vlažnosti zemljišta mogu to učiniti najkasnije do 1. juna.

Postoje dva modela ugovaranja ove vrste osiguranja: sa maksimalnom isplatom do 24 odsto i  sa maksimalnom isplatom do 40 odsto od osigurane sume. Ova vrsta osiguranja ne zahteva pregled predmeta osiguranja, jer je proces digitalizovan.

Podaci o vlažnosti zemljišta, koji će biti korišćeni kao jedini i isključiv uslov za utvrđivanje naknade, biće beleženi u dve faze – od 15. juna do 14. jula i od 15. jula do 14. avgusta, na osnovu patentirane metodologije društva „VanderSat BV Holandija“.

Nova usluga kompanije Dunav rezultat je saradnje sa renomiranim svetskim reosiguravačem Swiss Re i društvom VanderSat BV Holandija, globalnim pružaocem usluga u oblasti satelitskog prikupljanja komercijalnih podataka, putem mikrotalasnih zapažanja, uključujući vlažnost zemljišta, temperaturu i vegetaciju.

Više informacija besplatnim pozivanjem Kontakt centra kompanije na broj 0800 386 286, putem i-mejla kontaktcentar@dunav.com ili na sajtu www.dunav.com.                                              

Pristupačna premija i subvencije Ministarstva

Za osiguranje poljoprivrednog dobra pod zasadom kukuruza, na površini od 22,5 ha, na kome je očekivani prinos sedam tona/ha, po ceni 18 din/kg, suma osiguranja iznosi 2.835.000 dinara.

Od izabranog modela ugovaranja osiguranja zavisiće i visina premije.

  • ukoliko je limit pokrića 24 odsto od sume osiguranja, visina premije je 76.948,95 dinara;
  • za limit pokrića 40 odsto od sume osiguranja, premija iznosi 116.986,25 dinara;

Visina premije je, u zavisnosti od regiona, dodatno subvencionisana od nadležnog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

 

Podelite ovaj tekst: