Dunav osiguranje doniralo više od 120 miliona dinara za decu Srbije

Kompanija Dunav osiguranje, koja je prošle godine proslavila 45 godina uspešnog poslovanja, u protekloj godini donirala je više od 120 miliona dinara za projekte društvene odgovornosti namenjene deci. Zahvaljujući sistematskom ulaganju u zajednicu, a posebno u najmlađe, Dunav je postao jedan od prvih nosilaca međunarodnog sertifikata IQNet SR 10 u Srbiji

Mirko Petrović, predsednik IO kompanije Dunav osiguranje

Sa namerom da podrži decu u svim aspektima odrastanja, kompanija je u 2019. godini podržala aktivnosti u oblasti obrazovanja, sporta, razvoja talenata, kao i mnoge dečije manifestacije. U protekloj godini, Dunav je podržao više od 50 dečjih sportskih klubova, kao i regionalnu manifestaciju Sportske igre mladih, u kojima je učestvovalo više od 100.000 dece u 148 mesta i gradova Srbije. Sport je bio podržan i putem škola talenata, sa više od 1.500 polaznika. Donacijama za više od 250 škola, kompanija je obezbedila bolje uslove za učenje i boravak 500.000 dece u Srbiji. Umetnost je, kao i sport, bila podržana i putem škola talenata koje broje više od 1.170 polaznika. Ta podrška bila je vetar u leđa mnogim perspektivnim mladim ljudima, a saradnja s lokalnim samoupravama rezultirala je i podrškom brojnim dečjim manifestacijama, kao i zdravstvenim i kulturnim ustanovama koje su animirale 75.154 dece. U susret novogodišnjim i božićnim praznicima, deci u brojnim ustanovama i školama Srbije iz kompanije je poklonjeno 4.200 novogodišnjih paketića.

Mirko Petrović i Ivana Jovanović sa statuetom u znak zahvalnosti za saradnju

Mirko Petrović, predsednik Izvršnog odbora Dunav osiguranja, istakao je da je ulaganje u najmlađe najsigurnija polisa osiguranja kada je budućnost u pitanju, te da će u 2020. godini ova ulaganja biti nastavljena programom društvene odgovornosti pod sloganom „Prijatelj od detinjstva“.

„Različitim oblicima podrške najmlađima, u 2019. godini za decu Srbije izdvojili smo više od milion evra. Podrška nije izostala ni kada su deca zaposlenih u pitanju. U prošloj godini Dunav je postao bogatiji za 100 beba. Skоrо dа niје bilо znаčајniјеg prојеktа u nаuci, prоsvеti, kulturi, zdrаvstvu spоrtu, а dа mаtеriјаlnu pоdršku tоm prојеktu niје dala naša kоmpаniја”, istakao je Petrović.

Prema njegovim rečima, pored toga što je bila godina jubileja, 2019. je donela i najbolje poslovne rezultate od početka poslovanja. Na osnovu rezultata ostvarenih u 2018. godini, Dunav je na devetom mestu na tržištu jugoistočne Evrope po bruto fakturisanoj premiji, a s obzirom na izuzetne rezultate u 2019. godini, očekuje da će rejting biti još bolji.

Mirko Petrović je rekao da će u saradnji sa Vladom, a u skladu s vizijom moderne osiguravajuće kuće, Dunav nastaviti izgradnju lepše, humanije i bolje zemlje za decu Srbije. Što se više bude razvijao Dunav, razvijaće se i podrška kompanije za mlade, obrazovanje, umetnost i brojne druge oblasti.

Ivana Jovanović, predsednica Sportskih igra mladih zahvalila je na saradnji društveno odgovornoj kompaniji Dunav, a posebno Mirku Petroviću na podršci Igrama u interesu dece Srbije i dece regiona, kao i  radu njihove organizacije.

Tamara Grujić

Kao jedan od značajnijih segmenata društvene odgovornosti, istaknuta je višegodišnja saradnja sa projektom „S Tamarom u akciji”, u okviru koje je, pored standardne podrške osiguranju obnovljenih domaćinstava, ove godine podržano renoviranje škola širom Srbije, čime su obezbeđeni bolji uslovi za školovanje učenika.

Društveno odgovorno poslovanje Dunav osiguranja nagrađeno je međunarodnim sertifikatom IQNet SR 10, koji predstavlja ključni sertifikat u oblasti korporativne društvene odgovornosti.

Podelite ovaj tekst: