Edukativni paneli Komercijalne o IPARD fondovima

Komercijalna banka je, širom Srbije, organizovala niz edukativnih panela i prezentacija, kako bi klijentima približila mogućnosti korišćenja sredstava iz IPARD fondova, veoma značajnih za razvoj agrobiznisa u Republici.

Prezentacija Komercijalne banke u Novom Sadu

Prezentacije su održane u Mladenovcu, Arilju, Novom Sadu, Kruševcu i Ljigu. Predstavnici Banke su, uz podršku predstavnika Ministarstva poljoprivrede, lokalnih vlasti i konsultantskih kuća, zainteresovanim poljoprivrednicima govorili o uslovima i procedurama za korišćenje subvencije iz IPARD fondova. Klijentima su, takođe, predstavljeni i proizvodi i usluge Komercijalne banke namenjeni poljoprivrednim gazdinstvima, koji prate korišćenje sredstava iz IPARD-a, ali i celokupnu paletu proizvoda namenjenu agro industriji.

Tokom prezentacija istaknute su sve komparativne prednosti Banke i benefiti koje klijenti mogu da ostvare kroz poslovnu saradnju sa Komercijalnom bankom. Sredstva iz IPARD fondova namenjena su registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima koja posluju u okviru sektora proizvodnje mleka, mesa, voća i povrća i sektora ostalih useva, koja ispunjavaju konkursne uslove, domicilne i međunarodne standarde. Osim poljoprivrednih gazdinstava pravo na korišćenje sredstava iz IPARD fondova imaju i preduzetnici, privredna društva i zemljoradničke zadruge.

Korisnik u toku sprovođenja ovog programa može da ostvari ukupan iznos IPARD podsticaja do 1,5 milion evra, ukoliko je reč o registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, odnosno do dva miliona evra ako je reč o prerađivačima. Za dosada objavljena tri konkursa, budžet za subvenciju IPARD-a je oko 20 miliona evra, a predato je 479 zahteva. Sledeću prezentaciju ovih podsticaja, Komercijalna banka će održati u Istočnoj Srbiji.

Podelite ovaj tekst: