EIB i Banca Intesa Beograd dogovorili zajam od 40 miliona evra za podršku srpskim malim i srednjih preduzećima pogođenim pandemijom

Ovo je peti zajam EIB-a za oporavak privatnog sektora u Srbiji, u okviru finansijskog programa Tima Evrope za borbu protiv pandemije.

Kredinom linijom EIB-a, Banca Intesa Beograd će moći da ponudi povoljnije uslove za MSP i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije, koja su najugroženija krizom.

Od početka pandemije 2020. godine, EIB je obezbedila 180 miliona evra novih, pristupačnijih kreditnih linija za podršku srpskim kompanija, pomažući im da reše probleme sa likvidnošću, održe poslovanje, radna mesta i realizuju investicione planove u toku i posle pandemije.

“Ulaganjem 180 miliona evra za podršku bržem oporavku srpskih malih i srednjih biznisa, EIB je pokazao istrajnu posvećenost potpunom i brzom oporavku Srbije od pandemije covida-19. Želimo da pomognemo srpskoj ekonomiji ne samo da odoli uticaju pandemije, već i da se širi, razvija i jača poziciju na regionalnim i tržištima Evropske unije. Sledeći korak u tom pravcu je tranzicija ka zelenijem, digitalnom poslovnom modelu i kao banka EU, EIB će doprineti ovoj transformaciji, ključnoj za stvaranje radnih mesta i opštu konkurentnost srpske ekonomije”, izjavila je Liljana Pavlova, potpredsednica EIB-a za Srbiju.

Draginja Đurić, predsednik Izvršnog odbora Banca Intesa, izjavila je: „Veliko nam je zadovoljstvo što nastavljamo dugogodišnju saradnju sa našim partnerom Evropskom Investicionom bankom obezbeđivanjem nove kreditne linije u iznosu od 40 miliona evra. Pandemija virusa covid-19 nesumnjivo je ostavila najveće posledice na mala i srednja preduzeća, te su njihov oporavak i dalji razvoj ključni za održivi rast srpske ekonomije. Kao decenijski lider na tržištu Srbije, kroz novu kreditnu liniju ponudićemo sektoru privrede podršku u kontinuitetu njihovog poslovanja, finansiranju tekućih obaveza i investicionih projekata u cilju očuvanja stabilnosti kompanija i radnih mesta, kao i rasta i osnaživanja domaće ekonomije”.

Banca Intesa je kao pouzdan partner privredi do sada stavila na raspolaganje 160 miliona evra kroz ugovore o kreditnim linijama sa EIB-om.

Mateja Norčič Štamcar, otpravnica poslova Delegacije Evropske unije u Srbiji je rekla:“Bez obzira da li se radi o inovativnom, visoko tehnološkom ili malom biznisu u ruralnim delovima Srbije koji se bavi poljoprivrednom ili obradom drveta; bilo da se radi o sajber kompaniji ili seoskom gazdinstvu – EU ima način da podrži bilo koje malo ili srednje preduzeća u Srbiji. Ovo još jedan korak u pravom smeru ka stabilizaciji ekonomije u Srbiji i stvaranju prilika za preduzetnike”.

U okviru strategije #TeamEurope, globalnog odgovora EIB na covid-19, Grupacija EIB je mobilisala 5,2 milijarde evra izvan EU, ubrzavši finansiranje i tehničku pomoć.

Podelite ovaj tekst: