EIF i Erste finansiraju socijalna preduzeća

Evropski investicioni fond (EIF) i sedam banaka članica Erste grupe potpisali su Sporazum o obezbeđivanju garancija za socijalno preduzetništvo za finansiranje socijalnih organizacija u okviru Programa EU za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI). Sporazum o finansiranju omogućen je od Evropskog fonda za strateške investicije (EFSI), u okviru Investicionog plana za Evropu.

Ovaj sporazum o garancijama omogućava mreži lokalnih banaka Erste grupe da obezbede 50 miliona evra kredita za više od 500 socijalnih preduzeća i neprofitnih organizacija tokom narednih pet godina u Austriji, Srbiji, Hrvatskoj, Češkoj Republici, Mađarskoj, Rumuniji i Slovačkoj.

Socijalni preduzetnici i neprofitne organizacije moći će da dobiju kredite po smanjenoj kamatnoj stopi i uz manje zahteve u pogledu sredstava obezbeđenja u okviru ovog programa koji podržava EU. Grupa će obezbediti finansiranje socijalnim preduzećima, sa akcentom na inovativnim, društveno-orijentisanim organizacijama koje deluju u obrazovanju, zdravstvu i sektoru socijalnih usluga ili zapošljavaju marginalizovane ili osetljive grupe.

U okviru programa socijalnog bankarstva „Korak po korak“ koji Erste banka u Srbiji realizuje od 2016. godine, do sada je u Srbiji podržan rast i razvoj 65 startap firmi i socijalnih preduzeća, a odobren je i prvi kredit neprofitnoj organizaciji a koja će pomoću njega multiplikovati pozitivan uticaj na zajednicu i društvo u celini. Kroz program je plasirano 500.000 evra sredstava i ovorena su 72 radna mesta.

Komesarka za zapošljavanje, socijalna pitanja, veštine i mobilnost radne snage, Marijan Tisen (Marianne Thyssen), izjavila je: „Evropska komisija je potpuno posvećena promociji inkluzivnog preduzetništva, u cilju borbe protiv socijalnog i finansijskog isključivanja. Zbog toga toplo pozdravljam današnje potpisivanje sporazuma sa Erste Grupom koji će obezbediti podršku za 500 socijalnih preduzeća u Austriji, Hrvatskoj, Češkoj, Rumuniji, Slovačkoj, Srbiji i na kraju Mađarskoj, gde je ovo prvi sporazum ove vrste. Zahvaljujući ovom sporazumu, socijalna preduzeća će dobiti podršku za započinjanje i razvoj poslovanja, čime će stvoriti nova radna mesta i inkluzivan rast."

Direktor EIF-a, Pjer Luiđi Žiliber (Pier Luigi Gilibert), izjavio je: „Radujem se što će sedam zemalja širom Evrope od sada imati pristup novim prilikama za finansiranje socijalnih preduzeća, zahvaljujući ovom sporazumu o garancijama u okviru programa EaSI sa Erste Group Bank AG. Erste Grupa će iskoristiti svoju vodeću poziciju na ovim tržištima i svoju veliku mrežu ekspozitura u cilju pružanja rešenja za finansiranje socijalnih preduzeća koja često imaju poteškoće sa pristupom finansiranju.”

Generalni direktor Erste grupe, Andreas Trajhl (Andreas Treichl), izjavio je:
„Verujemo da je za budući prosperitet regiona CIE od presudne važnosti postizanje inkluzivnog rasta i održivog razvoja. Društvene organizacije otvaraju neka od najvažnijih pitanja za naše društvo, transformišu živote i donose pozitivne promene. Naša uloga je da obezbedimo njihove finansijske potrebe kako bismo uvećali njihov uticaj u budućnosti. Pozdravljamo angažman EU u pružanju podrške preduzetnicima, pošto uz pomoć instrumenata poput garancijskog programa EaSI od sada možemo da dopremo do većeg broja socijalnih organizacija nudeći prilike za finansiranje i izgradnju kapaciteta. Ovo je nešto na šta se mi u Ersteu fokusiramo i razlog zašto smo tako marljivo radili tokom protekle tri godine kako bi sve naše banke mogle da odobravaju kredite po meri socijalnih preduzeća i neprofitnih organizacija“.

Garancijski program EaSI pokrenut je u junu 2015. godine i finansira ga Evropska komisija i njime upravlja Evropski investicioni fond. Socijalna preduzeća koja žele da se prijave za kredit u okviru EaSI mogu da se obrate ekspozituri Erste Bank Grupe u jednoj od sedam zemalja.

EIF ne pruža direktnu finansijsku podršku preduzećima, već ovaj instrument realizuje preko lokalnih finansijskih posrednika poput institucija koje se bave mikrofinansiranjem, socijalnim finansiranjem i garancijskih institucija, kao i banaka koje posluju širom 28 država članica EU i drugih zemalja koje učestvuju u programu EaSI. Posrednici sarađuju direktno sa zainteresovanim stranama na pružanju podrške u okviru programa EaSI.

Podelite ovaj tekst: