Ekonomski fakultet obeležio 80 godina rada

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu je svečanom akademijom obeležio jubilej, 80 godina od osnivanja, 31. marta u Zadužbini Ilije Kolarca.

Sa svečanosti u Zadužbini Ilije Kolarca

“Na fakultetu je do sada diplomiralo 50.000 ekonomista, više od 4.000 je nastavilo poslediplomske studije i steklo naziv magistra nauka ili mastera, dok ih je više od 800 dobilo titulu doktora nauka. Fakultet je primer koji pokazuje da je glavna snaga jedne obrazovne institucije u generacijama đaka koje je ustanova iznedrila i koje će iznedriti, u stručnjacima koji prenose slavu škole na svojim radnim mestima doprinoseći napretku sredine u kojoj žive“, istakao je Branislav Boričić, dekan fakulteta.

Fondacija „Profesor dr Ljubice Škaro Vidojević i dr Obrada Vidojevića“ nagradila je novčanim nagrada od 250, 300 i 400 evra najbolјe studente Ekonomskog fakulteta koji imaju prosečnu ocenu 10, najbolje akademce treće i četvrte godine godine i najbolju studentkinju master studija. Nagradu je dobio i najbolјi student doktorskih studija.

Na skupu je pokrenuta inicijativa za uspostavlјanje mreže za saradnju ekonomskih fakulteta iz Jugoistočne Evrope sa namerom da se razmene studenti i nastavnici, realizuju naučno-istraživačke aktivnosti i projekti i afirmišu principi nastavne i naučne izvrsnosti i akademske čestitosti. Zbog formiranja ove mreže uspostaviće se saradnja ekonomskih fakulteta univerziteta u Beogradu, Banjaluci, Crnoj Gori, Istočnom Sarajevu, Kragujevcu, Ljublјani, Mariboru, Nišu, Novom Sadu, Rijeci, Sarajevu, Splitu i Zagrebu.

Na svečanoj akademiji je prisustvovala i Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade Srbije i ministarka građevine, saobraćaja i infrastukture, koja je završila osnovne studije, magistrirala i završila doktorske studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

”Poruka za sve je – obrazujte se, jer smo slobodni, uspešni i otvoreni onoliko koliko smo obrazovani”, rekla je Mihajlović.

Na skupu su uručene i plakete profesorima, dekanima uglednih ekonomskih fakulteta iz regiona i srednjim školama. Zbog dobre saradnje koju fakultet ima sa privredom uručene su zahvalnice institucijama i kompanijama: Narodnoj banci Srbije, Er Srbija, Boš, Koka-koli, Deleze, JTI, MK Grupi, Neltu, Nestle Adriatiku, Telenoru, Frikomu, Henkelu, Planeti Sport, Sberbanki, Feniks farmi i Elektroprivredi Srbije.

Podelite ovaj tekst: