Erste banka povećala kreditiranje stanovništvu i privredi

Erste banka Novi Sad uvećala je kredite stanovništvu i privredi u 2016. godini za više od 17 odsto. Neto dobit iznosi 2.065 miliona dinara.

Krediti stanovništvu i mikro klijentima uvećani za 14,1 odsto u odnosu na kraj 2015. godine i iznose 37,6 milijardi dinara. Krediti pravnim licima veći su za 19,6 odsto, u odnosu na kraj 2015. godine i iznose 59,3 milijardi dinara. Depoziti pravnih lica smanjeni za 9,8 odsto i iznose 23,9 milijardi dinara.

Dobit od kamata u prošloj godini viša je za 10,5 odsto, u odnosu na isti period 2015. godine i iznosi 5.823 miliona dinara, dok je dobit od naknada i provizija niža za 11,6 odsto i iznosi 1.458 miliona dinara.

„U 2016. godini povoljno tržišno okruženje klijenti su iskoristili za nove investicije, što smo podržali povećanim kreditiranjem, naročito u segmentu rada sa privredom. Što se tiče stanovništva, u toku 2016. godine  bila je primetna povećana potražnja za kupovinom stanova, i stambeni krediti zabeležili su rast u volumenima za čak četvrtinu. Pokretanjem programa „Korak po korak“, kroz koji smo omogućili finansiranje ali i edukativnu i mentorsku pomoć socijalnim preduzećima, startapima i početnicima u biznisu, pružamo podršku za kreiranje novih radnih mesta i napredak društva u celini. Važno nam je da i u narednom periodu budemo zajedno sa klijentima na putu njihovog prosperiteta i da ih kao banka podržimo u svim ključnim i važnim segmentima njihovog poslovanja, života i rada,“ izjavio je Slavko Carić, predsednik Izvršnog odbora Erste Bank Novi Sad.

Podelite ovaj tekst: