Erste: Fokus na podršci privredi i građanima u aktuelnoj situaciji

Na kraju prvog kvartala ove godine, stanje kredita Erste banke plasiranih stanovništvu i mikro klijentima je uvećano za 3,3 odsto, u odnosu na kraj prethodne godine i iznosi 86,48 milijardi dinara. U poređenju sa krajem 2019. godine i depoziti stanovništva i mikro klijenata su zabeležili rast za 2,3 odsto i iznose 80,83 milijardi dinara

U ovoj banci, krediti pravnim licima uvećani za 8,2 odsto, u odnosu na kraj 2019. godine i iznose 85,69 milijardi dinara, dok su depoziti pravnih lica uvećani za 24 odsto i iznose 58,52 milijardi dinara. Kvalitetniji portfolio kredita se ogleda kroz smanjenje učešća problematičnih u ukupnim kreditima (NPL-a) sa 1,4 odsto koliko je iznosio na kraju 2019. godine na 1,3 odsto, na kraju prvog kvartala 2020. godine.

Neto dobit na kraju prvog kvartala iznosi 0,79 milijardi dinara, što je za 25,4 odsto bolji rezultat u odnosu na isti period 2019. godine.

„Iako je prvi kvartal započeo solidno, uz očekivani dalji rast aktivnosti privrede i građana, aktuelna situacija izazvana pandemijom korona virusa prouzrokovala je poteškoće u proizvodnji i kretanju roba i usluga, a odrazila se i na likvidnost kompanija. Naš fokus je od proglašenja pandemije usmeren pre svega na očuvanje zdravlja naših zaposlenih i klijenata, kao i na obezbeđivanje uslova da platni promet, plaćanja i priliv novca nesmetano funkcionišu. Intenzivna saradnja sa državnim institucijama doprinela je da ponuđeni paket pomoći privredi od Vlade Srbije, u koji smo se aktivno uključili, bude jedan od regionalno najznačajnijih u smislu odnosa prema očekivanom bruto društvenom proizvodu“, izjavio je Slavko Carić, predsednik Izvršnog odbora Erste banke.

On očekuje da efekti aktuelne krize budu najvidljiviji u narednom periodu, kada će preciznije znati i koliko su pogođene pojedine industrije. Ohrabruje što pojedini sektori i makroekonomski pokazatelji nisu u velikoj meri pogođeni.

”Najbolji primer za to su infrastrukturni projekti, gde prema zvaničnim najavama vidimo kontinuiranu aktivnost, a s druge strane indikatori kao što je broj nezaposlenih nisu zabeležili veliki rast. Jedan od razloga za ovakav razvoj situacije su i pomenute stimulativne mere. U predstojećem periodu, bićemo usmereni na pružanje podrške klijentima za očuvanje likvidnosti, kao i na to da mogu na bezbedan i neometan način da obavljaju najveći deo bankarskih poslova, koristeći digitalne kanale“, zaključio je Carić.

Broj korisnika digitalnih kanala distribucije na kraju prvog kvartala je veći za 4,6 odsto, u odnosu na kraj 2019. godine, tako da sada oko 313.000klijenata Erste banke koristi internet i mobilno bankarstvo.

 

Podelite ovaj tekst: