Fleksibilna oročena štednja AIK banke u evrima

U susret Nedelji štednje, koja počinje 31. oktobra i traje u prvoj nedelji novembra, AIK banka je pripremila novi štedni proizvod, Fleksibilnu oročenu štednja u evrima. Akcijska ponuda traje do kraja godine.

Štediše imaju mogućnost da u toku naredna tri meseca oroče sredstva na rok od 12, 25 ili 36 meseci, uz veoma atraktivne nominalne kamatne stope, pri čemu u okviru novog štednog proizvoda – Fleksibilne oročene štednje u evrima – imaju mogućnost razoročenja celokupnog uloga, ako im zatreba, pre dospeća uloga i da uz to dobiju odgovarajuću kamatu za period u toku kojeg su štedeli. Banka prati kretanja na finansijskom tržištu i potrebe klijenata, kako bi formirala odgovarajuću ponudu štednih proizvoda, koji će ispuniti zahteve štediša kada je reč o ročnosti uloga, uloženim iznosima, zahtevanoj kamatnoj stopi, raspoloživosti i kanalima na kojima je moguće vršiti isplate i uplate štednje.

Kao domaća i jaka, AIK banka je dugi niz godina prepoznata kao finansijska institucija u koju klijenti imaju poverenje i zato je po visini ukupne štednje među vodećim bankama u Srbiji.

Više informacija o proizvodima i uslugama banke u u najbližoj ekspozituri ili putem Kontakt centra na broj telefona 0800 10 10 15.

Podelite ovaj tekst: