FRIDER VORMAN, REGIONALNI CHALLENGE FOND: Obrazovanje po meri privrede je zahtevan zadatak

Kvalifikovani kadrovi jedan su od glavnih preduslova za jačanje konkurentnosti srpske ekonomije, a Regionalni Challenge Fond, koji podržava investicije u projekte dualnog obrazovanja, daće dodatni „vetar u leđa“ domaćoj privredi. Fond će do 2025. godine izdvojiti 18,8 miliona evra u cilju podrške investicijama u regionu, a planirano je finansiranje čak 60 projekata tokom trajanja programa.

Frieder Woehrmann

O interesovanju srpskih kompanija za bespovratna sredstva, izazovima i potrebi za profesionalnim usavršavanjem, razgovarali smo sa Friderom Vormanom iz Jedinice za upravljanje projektom Regionalnog Challenge Fonda.

Regionalni Challenge Fond je 1. februara objavio prvi poziv za podnošenje Izjave o zainteresovanosti za podršku investicijama u projekte dualnog obrazovanja koji je otvoren za prijave iz ekonomija Zapadnog Balkana. Kakva je zainteresovanost obrazovnih institucija i kompanija do sada? Koliko njih se prijavilo za podršku Fonda?

Od kako smo objavili prvi poziv za podnošenje sažetih predloga projekata u formi Izjava o zainteresovanosti, koji je otvoren do 30. aprila, održano je nekoliko informativnih događaja u Srbiji i drugim delovima regiona. Primećujemo veliku zainteresovanost kompanija i obrazovnih ustanova, a već stotinak njih aktivno radi na pripremi prijava. Raduje nas što su prepoznati benefiti koje Regionalni Challenge Fond nudi. Uz podršku Fonda, institucije koje nude stručno obrazovanje se povezuju sa kompanijama, kako bi zajednički ponudili učenicima usvajanje veština usklađenih sa potrebama biznisa. Fond bi podržao ova partnerstva finansiranjem investicija u opremu i infrastrukturne radove unutar ustanova za stručno obrazovanje.

Da li obrazovne institucije u Srbiji mogu da doprinesu poboljšanju radnjih uslova? Smatrate li da imaju kapacitete da pruže onu vrstu i kvalitet znanja, koje je karakteristično za razvijenije ekonomije? Koliko je uopšte Srbija daleko od tih standarda, koliko brzo može da ih dostigne i da li ima kapacitete za to? Da li, prema vašam mišljenju, postoje neke specifične poteškoće u ovom procesu?

Obrazovne ustanove u Srbiji su već pokazale visok nivo spremnosti da se prilagode potrebama privrede, a brojna strateška i zakonska rešenja ih u tome ohrabruju. Svakako da je obrazovanje po meri privrede zahtevan zadatak, naročito imajući u vidu ubrzan tehnološki razvoj i učestale promene u poslovnom svetu. Kako bi obrazovne ustanove adekvatno ispratile dinamiku biznisa, potrebna im je savremena mehanizacija i tehnologija, adekvatan prostor i nastavno osoblje spremno da učenicima i studentima prenese odgovarajuće praktične veštine. Regionalni Challenge Fond upravo u ovom pravcu usmerava podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosima od 150.000 do 600.000 eura. Nadamo se da će rezultat biti adekvatno obučeni kadrovi, spremni za samostalan rad.

Da li su i kojoj meri kompanije motivisane da ulažu u razvoj i obrazovanje svojih zaposlenih? U kojim oblastima/strukama postoji najveća potreba za profesionalnim usavršavanjem?

Sudeći prema interesovanju iskazanom za događaje koje smo organizovali u proteklom periodu, očigledno je da kompanije prepoznaju prednosti ulaganja u razvoj ljudskih resursa. Kompanije u Srbiji prate međunarodne trendove kada je u pitanju ulaganje u HR, uprkos krizi. Pored usmerenosti na menadžere i naslednike, programi za razvoj talenata se sve više fokusiraju i na praktikante ili učenike, jer se prepoznaje njihov potencijal kao budućih zaposlenih. Postoji velika potreba za daljim profesionalnim razvojem zaposlenih i budućih zaposlenih, naročito u onim industrijama koje su suočene sa nedostatkom adekvatnih kadrova, poput IKT i proizvodnih grana koje se oslanjaju na savremenu tehnologiju i mehanizaciju.

Kada govorimo o dulanom obrazovanju, ne možemo da ne uzmemo u obzir situaciju u kojoj smo i pandemiju koronavirusa. Način poslovanja je u velikoj meri promenjen, a proizvodni procesi se sve više digitalizuju. Da li je u ovakvim izmenjenim okolnostima moguće organizovati dualne obuke i kolika je uopšte potreba za njima?

Očigledno je da su trenutne okolnosti postavile velike izazove i pred obrazovnu i pred poslovnu zajednicu. Svedoci smo brojnih nastojanja kako sa strane obrazovnih vlasti i ustanova, tako i sa strane biznisa, da se procesi učenja i rada u što većoj meri digitalizuju i nastave da funkcionišu uz poštovanje važećih mera i zaštitu zdravlja. Fond je spreman da podrži konzorcijume kompanija i obrazovnih ustanova da unaprede svoju rezlijentnost i agilno odreaguju na novu realnost kreirajući efektivna rešenja za digitalizaciju praktičnih obuka i procesa učenja kroz rad.

Na online događaju Regionalnog Challenge Fonda rečeno je da će se privredne komore članice Komorskog investicionog foruma zapadnobalkanske šestorke maksimalno angažovati i doprineti uključivanju u konzorcijume  kompanija iz grana koje su od ključnog značaja  za razvoj svake ekonomije pojedinačno i regiona u celini. Da li je do ove saradnje došlo i ako jeste, koliko je ona korisna za pojedinačne privrede i privredu regiona u celini?

Regionalni Challenge Fond je nastao na inicijativu nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), delegiran je KfW Nemačkoj razvojnoj banci, a sprovodi ga Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana kao glavni implementacioni partner. Ova platforma privrednih komora iz 6 ekonomija u regionu nastala 2017. sa ciljem jačanja privredne saradnje i promocije regiona kao jedinstvene investicione destinacije. Privredne komore članice foruma, među kojoma je i Privredna komora Srbije, prepoznaju značaj razvoja stručnog obrazovanja za privredni oporavak i dalji ekonomski razvoj regiona koji teži evrointegracijama. Stoga su se aktivno uključile u promociju aktuelnog konkursa i podršku privrednim subjektima da ostvare ili unaprede postojeću saradnju sa obrazovnih ustanovama.

Takođe je na događaju konstatovano da je stvaranje plodnog okruženja za visokokvalifikovane mlade ljude ključno za održivi ekonomski razvoj Srbije i jedan od načina da se zaustavi njihova migracija u zemlje EU. Da li mislite da će projekti Fonda doprineti smanjenju ovog negativnog trenda, a da će se mladima u Srbiji pružiti mogućnost da se adekvatno profesionalno razvijaju i budu konkurentni na tržištu rada?

Relevantno i kvalitetno stručno obrazovanje ima za cilj da unapredi zapošljivost mladih, tako što podržava sticanje adekvatnih znanja i praktičnih i tehničkih veština na savremenoj opremi u obrazovnim ustanovama.  Dualni ili kooperativni pristup koji Fond promoviše, čini mladima dostupnim usvajanje tehničkih, ali i onih mekih i prenosivih veština i unutar kompanija. Kombinacijom učenja obrazovnoj ustanovi i u kompaniji, mladi dobijaju bolje perspektive za pronalaženje kvalitetnog zaposlenja, budući da kroz obrazovanje, pored znanja i veština već stiču i određeno iskustvo kao i mrežu poslovnih kontakata.

Podelite ovaj tekst: