Glavne poruke jubilarnog VIRTUS-a za filantropiju

Marija Mitrović, direktorka za filantropiju i partnerstva u Trag fondaciji ističe da je cilj nagrade da promoviše filantropiju, kako bi se što veći broj ljudi uključio u slične inicijative i akcije

Marija Mitrović (Foto: Aleksandar Crnogorac - Trag fondacija)

Marija Mitrović (Foto: Aleksandar Crnogorac – Trag fondacija)

“Trag fondacija, dodeljujući VIRTUS nagradu svake godine, kroz izuzetne primere davanja za opšte dobro promoviše pozitivne vrednosti u društvu, ali i ukazuje na probleme u zajednici, kako bi se sistemski rešavali“, kaže Marija Mitrović, direktorka za filantropiju i partnerstva u Trag fondaciji, koja ove godine jubilarni, petnaesti put dodeljuje VIRTUS nagradu za filantropiju.

 

  • Već petnaest godina pronalazimo i nagrađujemo dobročinitelje, koji su svojim delima pomogli onima kojima je pomoć bila potrebna i time doprineli rešavanju problema zajednica u kojima žive i posluju. Glavni motiv za pokretanje VIRTUS nagrade bio je prepoznavanje i javno isticanje onih kompanija, preduzeća i pojedinačnih darodavaca, koji strateški i dugoročno podržavaju razvoj zajednica i tako daju najbolji primer drugima. Jedan od ciljeva nagrade je da dalje promoviše filantropiju u našoj zemlji, kako bi se što veći broj ljudi uključio u slične inicijative i akcije.

Veoma smo ponosni na to što je nagrada prepoznata kao prestižno priznanje za sve ljude, kompanije i preduzeća koja čine dobro. VIRTUS nagrada je stekla ugled u društvu i predstavlja veliko priznanje i čast za dobitnike. Nesumnjivo je dala i značajan doprinos razvoju filantropskog duha u Srbiji.

Šta je najviše doprinelo razvoju filantropije u Srbiji? 

 

Možemo reći da je na razvoj filatropije u Srbiji uticalo više faktora: među njima je dolazak velikog broja stranih kompanija, koje su sa sobom donele dobre prakse u vidu društveno odgovornog poslovanja To su prihvatile i unapredile i mnoge domaće kompanije. Zatim, tu je i osnivanje većeg broja fondacija, koje su tokom godina pokretale veliki broj filantropskih inicijativa sa domaćim i sa stranim kompanijama. Takođe, značajnu ulogu odigrali su i mediji, koji su izveštavanjem uticali na povećanje transparentnosti filantropskih akcija i informisali širu javnost o svim relevantnim aspektima dobrotvornih aktivnosti.

Da li zakonski okvir omogućava dalji razvoj filantropije?

Pre pandemije, tokom 2019. godine učinjena su dva velika pomaka u radu na unapređenju pravno-fiskalnog okvira za davanja. Najpre, povećan je neoporezivi iznos stipendija za učenike i studente sa 11.741 na 33.413 dinara. Takođe, objavljeno je Uputstvo za ostvarivanje poreskih olakšica za donatore, kojim se dodatno pojašnjava primena člana 15. Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Koalicija za dobročinstvo, čija je članica i Trag fondacija, nastavila je rad na predlozima za unapređenje regulatornog okvira za davanja, čak i u vreme pandemije. Među preporukama našlo se i ukidanje bankarskih provizija za namenske račune neprofitnih organizacija, zatim, uvođenje PayPal donacija, odnosno omogućavanje i našim i stranim državljanima da putem ove platforme brzo i jednostavno doniraju Republici Srbiji i domaćim neprofitnim organizacijama.

Kako bi dugoročno unapredila uslove za donacije građana, Koalicija za dobročinstvo je zajedno sa Udruženjem finansijskih institucija Privredne komore Srbije, a uz konsultaciju sa komercijalnim bankama i organizacijama civilnog društva, izradila predlog sa ciljem formiranja registra namenskih računa za donacije, u koje bi banke imale uvid, i ka kojima, u skladu sa svojim poslovnim politikama, ne bi naplaćivale provizije za uplatu donacija.

Ipak, nije došlo do ukidanja PDV-a na donacije hrane?

  • Da, to je inicijativa Koalicije za ukidanje PDV-a na donacije hrane pred istekom roka trajanja. Usvajanjem ovog predloga neznatno bi se umanjio budžetski priliv, ali bi se istovremeno značajano podstakli korporativni darodavci da uvećaju svoje donacije – za svaki dinar kojeg bi se država odrekla, zajednici bi se vratilo devet dinara podrške. Koliko je građanima i kompanijama ova tema važna, govori i činjenica da se u istraživanju javnog mnjenja iz 2020. godine 88% građana izjasnilo da podržava ovaj predlog, ali i činjenica da je tokom kampanje Koalicije “Spasimo hranu, spasimo humanost” prikupljeno 70 tona hrane zahvaljujući zajedničkim naporima kompanija i građana, koja je potom donirana stotinama porodica širom Srbije.

 

Koja je ukupna procenjena vrednost donacija u 2020. godini?

 

  • U pandemijskoj, 2020. godini u našoj zemlji davanja za opšte dobro uvećana su gotovo tri puta. Procenjuje se da su u toj godini građani i poslovni sektor donirali približno 90 miliona evra. Ukupna novčana vrednost filantropskih akcija za otklanjanje negativnih posledica pandemije višestruko nadilazi davanja za svaku drugu pojedinačnu temu i čini 42 odsto ukupne zabeležene darovane sume u 2020. godini. Prosečna donacija po pojedincu sa gotovo 5 evra u 2019. godini porasla je na 13 evra tokom 2020. godine. Zabeleženo je i preko 4.300 akcija, što, takođe, predstavlja rast filantropskog angažovanja u poređenju sa prethodnom godinom.

Iako pandemija ne jenjava, čini se da se filantropske inicijative polako usmeravaju ka rešavanju nekih drugih problema u zajednici. Koje su to oblasti? 

  • Na početku svake krize dolazi do velike solidarnosti i mobilnosti građana i poslovnog sektora, i tada donacije rastu, kao što je bio slučaj i sa ovom krizom, izazvanom pandemijom COVID-19. Međutim, kako ona već dugo traje, u 2021. godini beleži se očekivani pad donacija, posebno onih za ublažavanje posledica pandemije. Čini se da se u fokus ponovo vraćaju filantropske inicijative usmerene na oblast zdravstvene zaštite, doprinos smanjenju siromaštva i obrazovanje. Nešto manji obim donacija biva usmeren na oblasti zaštite životne sredine i građanskog aktivizma. Efekat svih ovih promena biće vidljiv tokom ove godine.

Kakva je saradnja kompanija sa neprofitnim sektorom u realizaciji filantropskih inicijativa?

  • Ta saradnja je u konstantnom porastu, što se može najbolje sagledati kroz sadržaj partnerstava i programe koji se zajednički osmišljavaju i sprovode. Ta saradnja se ostvaruje u zavisnosti od namene filantropskih aktivnosti, te se tako neprofitne organizacije pozivaju na učešće na osnovu oblasti u kojima deluju ili grupa korisnika koje podržavaju. Neke kompanije su uključene u rad krovnih organizacija, poput, Srpskog filantropskog foruma, kroz koje ostvaruju kontakt sa potencijalnim neprofitnim saradnicima, dok druge u svoje aktivnosti uključuju one organizacije koje su aktivne u lokalnim zajednicama u kojima kompanija posluje ili organizacije koje oni izaberu putem javnih konkursa.

Cilj dodele VIRTUS nagrade za filantropiju jeste da se istaknu i podrže kompanije, preduzeća i pojedinci, koji su tokom 2021. godine činili dobra dela, pokretali i podržavali filantropske inicijative i tako doprinosili razvoju zajednica u kojima žive i posluju. Nominacije se mogu dostaviti do 10. februara, a više informacija o propozicijama konkursa,  načinima prijavljivanja i ovogodišnjem sastavu žirija može se naći na sajtu Trag fondacije i VIRTUS nagrade: www.tragfondacija.org/virtus-nagrada.

 

Podelite ovaj tekst: