Godinu dana pandemije – Novi rizici u osiguranju

Prema najnovijim analizama, pandemija izazvana korona virusom mogla bi da izazove bilansni minus u sektoru osiguranja od 25 milijardi evra, naglašeno je na webinaru „Godinu dana pandemije – novi rizici u osiguranju“ koji je organizovalo Udruženje osiguravača Srbije.

Džastin Vrej, šef Odeljenja za politike osiguranja u evropskom nadzornom telu EIOPA, istakao je da osiguravajuća društva ne mogu sama da se izbore sa rizicima koje donosi pandemija. Novi, pogoršani uslovi poslovanja predugo traju i mogu da budu pokriveni samo u saradnji javnog sektora i osiguravača, istakao je Vrej. On je dodao i da je evropsko nadzorno telo predložilo koncept koji zahteva da javni sektor i osiguravači rade zajedno, a razmišljalo se i  da li bi takvo osiguranje trebalo da bude obavezno“, rekao je Vrej.

I Li Volfram, analitičar OECD, složio se da bi taj rizik trebalo podeliti između javnog i osiguravajućeg sektora i izneo niz pitanja: da li bi trebalo osiguranje da bude obavezno, koje gubitke treba pokriti, da li treba obuhvatiti samo mala i srednja preduzeća ili sve i kako bi se gubici podelili između vlade i osiguravača. On je takođe rekao da se vodi polemika o tome da li vlade treba da preuzmu deo ili kompletan rizik.

Zoran Blagojević, predsednik IO Wiener Stadtische osiguranja, rekao je da je pandemija izazvala mnoge dileme u vezi sa obimom pokrića koji je ugovoren u prethodnom periodu. Osiguravači u Srbiji nisu bili izloženi štetama koje su nastale zbog prekida poslovanja jer su u ugovorenim polisama štete definisane kao materijalne. “Nametnulo se međutim pitanje u svetu u vezi sa prekidom poslovanja usled državnih mera, ograničavanja kretanja i da li to polise pokrivaju ili ne“, rekao je Blagojević. On je, kao veliki problem na srpskom tržištu, naveo i pitanje osiguranja turističkih agencija odnosno polisa insolventnosti.

Učesnici panel diskusije, organizovane u okviru webinara, složili su se i da je jedan od novih rizika, koji je u značajnom porastu, sajber rizik. Majo Mićović, predsednik Švajcarsko-srpske trgovinske komore naglasio je da je strah za digitalne podatke koji se skladište na sistemima opravdan i realan. Uz sve pozitivne strane digitalizacije, loša strana je da su podaci sada dostupni hakerima.

Učesnici panel diskusije bili su i Dragica Korenjak, savetnik za razvoj prodajnih mreža iz Slovenije i sociolog Andrej Kubiček, sa Instituta sa kriminološka i sociološka istraživanja. Dragica Korenjak je naglasila da i pored svih promena koje smo kao osobe pretrpeli pod uticajem pandemije, nepromenjena je ostala potreba da budemo sigurni. Savetujem agentima prodaje da kontaktiraju svoje klijente, naglasila je Korenjak.

Podelite ovaj tekst: