Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković učestvovala na 30. Evropskom bankarskom kongresu u Frankfurtu

Guverner Narodne banke Srbije, Jorgovanka Tabaković učestvovala je danas putem video-konferencije na 30. Evropskom bankarskom kongresu u Frankfurtu (Frankfurt European Banking Congress – EBC) u organizaciji Evropske finansijske grupe (Dfv Euro Finance Group – EFG).

Jorgovanka Tabaković

„Prioriteti guvernera centralnih banaka su poznati i nepromenjeni. Na nama je da nastavimo da radimo na očuvanju monetarne i finansijske stabilnosti, uz adekvatnu koordinaciju mera monetarne i makroprudencijalne politike, kojima se ublažavaju negativne posledice različitih rizika. Na nama je i da podržimo naše države da svojim građanima i privredi obezbede i očuvaju neophodne uslove za održive modele rasta, jer su oni osnov očuvanja postojećih i otvaranja novih radnih mesta.

Zahvaljujući jednom od najizdašnijih i najbrže donetih ekonomskih paketa među zemljama u razvoju, u Srbiji smo uspeli da ograničimo negativne efekte krize, da sačuvamo proizvodne kapacitet i radna mesta, i da omogućimo pun oporavak već sledeće godine. I u pogledu inovacija Srbija je spremna i ume da pravi velike korake. U Srbiji je doneta sveobuhvatnu strategiju digitalizacije, i jačaćemo startap sektor koji će imati sve važniju ulogu u budućem privrednom razvoju. Već sada sektor za informaciono-komunikacione tehnologije u Srbiji ubrzano raste, što potvrđuje i podatak da je nivo izvoza ovih usluga u 2019. bio za blizu 400% viši nego 2012. godine, a njihovo učešće u ukupnom izvozu usluga u tom periodu povećano je sa oko 12% na oko 21%. I u narednom periodu, ostajemo otvoreni da podržimo sve razvojne potencijale, a nije ih malo. Na nama je i da pažljivo sagledavamo rizike savremenog poslovanja, i da uvek imamo u vidu čoveka i njegovo dobro. Naš posao se nikad ne završava.”, istakla je guverner Jorgovanka Tabaković.

Evropski bankarski kongres predstavlja jedan od najuticajnijih kongresa u oblasti bankarstva i finansija u Evropi. Tema ovogodišnjeg Kongresa bila je „Putem novog, održivog modela privrednog rasta”. Učesnici su u okviru tri sesije analizirali i diskutovali o sveobuhvatnoj ulozi finansija, novom modelu privrednog rasta i njegovim mikro i makro posledicama, kao i klimatskim promenama u pogledu uloge monetarne politike i fiskalne i finansijske stabilnosti. Među učesnicima na Kongresu bili su i gđa Christine Lagarde, predsednik Evropske centralne banke, g. Luiz Awazu Pereira da Silva, zamenik generalnog direktora Banke za međunarodna poravnanja, g. Jens Weidmann, predsednik Centralne banke Nemačke i drugi.

KABINET GUVERNERA

Podelite ovaj tekst: