HEINEKEN štiti dobrobit zaposlenih, zajednice u kojoj posluje i kontinuitet rada

HEINEKEN kompanija je preduzela brojne aktivnosti od početka pandemije COVID -19, sa namerom da podrži zdravlje i dobrobit zaposlenih i zajednice u kojoj posluje. Donacijom od 15 miliona evra Međunarodnoj federaciji Crvenog krsta i Crvenog polumeseca (IFRC) podržali najugroženije ljude pogođene pandemijom, posebno u Africi, Aziji i Latinskoj Americi

U vanrednoj situaciji primenjuju tri vodeća principa

“U mislima smo sa svim ljudima koji su pogođeni pandemijom COVID-19 i sa onima koji neumorno rade kako bi o njima brinuli. U ovoj vanrednoj situaciji, u kompaniji HEINEKEN smo od početka pandemije pratili tri vodeća principa, među kojima su od najvećeg značaja zdravlje, bezbednost i poverenje naših ljudi. Činimo sve što možemo kako bismo održali kontinuitet poslovanja, kao i ugled brendova, što podrazumeva i podršku kontinuitetu poslovanja kupaca i dobavljača. I kao treće, kroz naše lokalne inicijative, nudimo podršku zajednicama koje su najviše pogođene pandemijom”, izjavio je Žan-Fransoa van Boksmer, predsednik Izvršnog odbora i izvršni direktor HEINEKEN-a.

Imajući u vidu ove principe, HEINEKEN se obavezao na sledeće:

  • U odnosu prema svojim zaposlenima: radi zaštite zdravlja i bezbednosti svojih zaposlenih, kompanija je osigurala da zaposleni koji rade u proizvodnji i distribuciji prate stroge higijenske smernice kao i mere za socijalno distanciranje, te da dobiju podršku kako bi posao obavili na bezbedan način. Pored toga, kako bi obezbedila sigurnost svojih zaposlenih, kompanija HEINEKEN se obavezuje da do kraja 2020. godine neće vršiti strukturna otpuštanja usled pandemije COVID-19.
  • U odnosu prema klijentima: HEINEKEN kompanija sprovodi veći broj inicijativa radi podrške kupcima u okviru on-trade segmenta na tržištima u svim regionima.
  • U odnosu prema dobavljačima: HEINEKEN kompanija se obavezuje da realizuje plaćanja u skladu sa ugovorenim rokovima plaćanja a najugroženijim malim i srednjim dobavljačima će pružiti podršku putem ranijeg plaćanja
  • U odnosu na zajednice u kojima posluje:  HEINEKEN kompanija sprovodi niz inicijativa na lokalnom nivou a u okviru svog globalnog poslovanja sa ciljem podrške onima koji se nalaze u prvim linijama borbe protiv virusa COVID-19. To obuhvata donacije vode i bezalkoholnih pića, proizvodnju sredstava za dezinfekciju ruku, kao i novčane priloge medicinskim ustanovama koje su najangažovanije.

HEINEKEN kompanija razume i potrebu za dodatnom podrškom u okviru humanitarne zajednice.

Podelite ovaj tekst: