IFC investira 18,5 miliona evra u EFSE za podršku kreditiranju mikro, malih i srednjih preduzeća u Evropi i Centralnoj Aziji

Međunarodna finansijska korporacija (IFC), članica Grupe Svetske banke, investira 18,5 miliona evra u Evropski fond za Jugoistočnu Evropu SA, SICAV-SIF (EFSE). Ova investicija namenjena je za kreditiranje mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) preko banaka i mikrofinansijskih institucija u 14 zemalja Evrope i Centralne Azije (ECA). EFSE je najveći regionalni mehanizam za finansiranje MMSP.

Investicija IFC-a će omogućiti da finansiranje za ove kategorije u ECA regionu bude dostupnije nego ranije. Krajnji korisnici biće MMSP i lica kojima je trenutno finansiranje ograničeno, nepouzdano ili nemaju mogućnost za to. MMSP su motori ekonomskog rasta i važni pokretači zapošljavanja u ECA regionu. Pristup finansiranju ostaje ključna prepreka njihovom rastu.

Istraživanje je pokazalo da 27 odsto MMSP u ECA regionu nemaju zadovoljene potrebe za finansiranjem, s procenom da im nedostaje oko 740 milijardi dolara neophodnih za finansiranje. IFC investicija će podstaći veću konkurentnost na tržištu, pokazaće održivost finansiranja u lokalnoj valuti, i omogućiti inovaciju proizvoda među kreditorima. Ova investicija dobija na značaju u vremenu COVID-19 pandemije i njenog katastrofalnog uticaja na MMSP u regionu.

Ovim biznisima sada je potrebna hitna podrška da opstanu u momentu krize i sačuvaju radna mesta.

IFC je višegodišnji partner EFSE-a od njegovog osnivanja 2005. godine i podržao ga je već kroz nekoliko projekata. Kristof Tiskens, predsednik Upravnog odbora EFSE-a, rekao je da već 15 godina promovišu finansijsku inkluziju i finansiranje lokalnom valutom u regionu.

„EFSE ima zadovoljstvo da nastavi saradnju sa dragocenim partnerima poput IFC-a i da generiše pozitivan uticaj investiranjem u ono što su ekonomske okosnice regiona, odnosno mikro i mala preduzeća“.

Komentarišući ovu investiciju, Vitorio di Belo, zadužen za regionalnu industriju u IFC-u, naglasio je da ovim projektom IFC podržava pružaoce finansijskih usluga koji podmiruju potrebe u MMSP segmentu.

„ Uključujući i podršku kroz finansiranje lokalnom valutom, istovremeno osnažujući operativni kapacitet i održivo poslovanje kompanija u koje EFSE ulaže. Ova investicija doprineće kontinuiranom sprovođenju IFC-ove strategije finansijske inkluzije Grupe Svetske banke“, rekao je Vitorio di Belo.

Podelite ovaj tekst: